Logga in
Logga in

Väg 685 stängs för genomfart under två veckor

Vi måste förstärka delar av väg 685 i höjd med Krigsbysjön. Arbetena är omfattande och innebär att vägen blir avstängd för all genomfartstrafik medan vi jobbar på platsen.

Vi börjar med arbetena måndagen den 25 juli och beräknas vara färdiga tre veckor senare – den 14 augusti. Under de två första veckorna kommer vägen att vara helt avstängd för trafik. Du som ska passera måste välja en annan väg.

- Tyvärr går det inte att leda om trafiken förbi området där vi ska jobba så vi tvingas stänga vägen för genomfart, säger Kristofer Engstrand, projektledare på Trafikverket.

Bakgrunden till arbetena är att vi måste säkra upp vägbanken mot sjön. Vi kommer att schakta ur längs en sträcka på omkring 150 meter och därefter bygga upp med nytt material och ett speciellt geonät som förstärker vägkonstruktionen.

Trafikpåverkan bedöms bli mycket stort eftersom omledningsvägarna blir långa. Arbetsmaskiner och transporter till och från arbetsområdet kan också upplevas som bullerstörande av närboende.

– Vi ber om ursäkt för de besvär som arbetena på väg 330 innebär för trafikanter, lokala näringsidkare, närboende och alla andras som påverkas på olika sätt, säger Kristofer Engstrand.