Logga in
Logga in

Nu börjar vi återuppbygga Landsjövägen

I dagarna börjar vi bygga upp väg 1069, Landsjövägen, utanför Örnsköldsvik efter förra årets skred. Under hösten räknar vi med att kunna släppa på trafik på sträckan.

Det var i april förra året som delar av väg 1069 skredade i höjd med Vikessjön och vi tvingades att stänga av cirka en kilometer av vägen. Sedan dess har vi gjort omfattande undersökningar för att ta reda på varför vägen skredade och hur vi på bästa sätt ska bygga upp den igen.

– Ett drygt år kan låta som en lång tid. Men det är tvärtom en kort tid när vi pratar om så pass komplicerade geotekniska ärenden som det här, säger Håkan Lind, underhållsingenjör på Trafikverket.

Vi kommer att bygga upp väg 1069 på samma ställe som den tidigare vägen låg. Vi kommer att behöva göra omfattande schakt- och återfyllnadsarbeten för att förhindrar framtida skred. För att behöva göra så lite schakt- och fyllnadsarbeten som möjligt, öka stabiliteten i marken ytterligare och inte behöva köra bort så stora mängder jordmassor kommer vi också att bygga en förstärkning mellan sjön och vägen.

I höst kommer de största delarna av arbetet med 1069 att vara färdigt och innan hösten övergår i vinter hoppas vi kunna släppa på trafik på Landsjövägen igen. Till en början kommer dock vägen att sakna asfalt.

– Eftersom vi gör så omfattande schaktarbeten räknar vi med att vägen kommer att sätta sig en aning under vintern. Därför belägger vi inte i år utan väntar med det till nästa sommar, säger Håkan Lind.

Redan under den här veckan kommer vår entreprenör Svevia att börja etablera sig på platsen. De kommer då att börja sätta upp bodar och staket. De kommer också att ta bort träd som är i vägen för arbetena. Kring midsommar räknar de med att sätta grävskoporna i marken och påbörja arbetena på allvar.

Både Svevias personal och Trafikverkets projektledare ber kringboende att respektera avspärrningarna kring arbetsområdet.

– Det är väldigt viktigt att vår entreprenör får arbeta i fred och att förbipasserande respekterar stängslingen. Det är en relativt liten yta där vi kommer att ha många arbetsmaskiner. Det är förenat med fara för obehöriga att vistas på arbetsområdet, säger Håkan Lind.

Kontakt

Håkan Lind

Telefon: +46 10-123 80 43