Logga in
Logga in

Två broar i Essunga kommun ska repareras

Bron på väg 2537, över Lillån vid Laxarebo och en rörbro på väg 2504, över bäck vid Broddeberg ska repareras. Vägarna behöver stängas under tiden och trafiken leds om. Räddningstjänst och verksamheter är informerade.

Vid Laxarebo, väster om Främmestad, beräknas arbetena starta måndag 25 april och pågå till 10 juni. Den smala vägen behöver stängas av under tiden som arbetena pågår. Tung trafik leds om enligt nedanstående karta, personbilar uppmanas att inte välja privata vägar.

Rörbron vid Broddeberg, 3 kilometer söder om Nossebro, behöver bytas ut. Inga fordon kan passera och vägen behöver stängas av. Arbetena beräknas starta torsdag 12 maj 09.00 och avslutas måndag 16 maj 09.00. Tung trafik leds om enligt nedanstående karta, personbilar uppmanas att inte välja privata vägar.