Logga in
Logga in

Nu åtgärdas vattenproblemen på väg 180 Alingsås

Där vägen passerar under järnvägsbron har skadad asfalt och hög grundvattennivå orsakat problem en längre tid. Nu är det dags för den större åtgärden som behövs.

Uppdatering av innehåll 5 september, 2022.

Där vägen passerar under järnvägsbron har skadad asfalt och hög grundvattennivå orsakat problem en längre tid. Nu är det dags för den större åtgärd som behövs.

Arbetena är påbörjade och endast ett körfält åt varje håll kan trafikeras på en sträcka av cirka 150 meter. Resan kommer alltså att ta längre tid och köer kan uppstå.

Då arbetena pågått en tid kan vi se att de är mer komplicerade än vi först trodde. Beräknad tid för färdigställande är därför i början på 2023.

Kollektivtrafiken kommer eventuellt påverkas av köbildning, hållplatsen är däremot kvar i ursprungligt läge. Av säkerhetsskäl hänvisas gång- och cykeltrafiken till passagen vid Stationsgatan. Ingen passage alltså genom arbetsområdet på den västra sidan. Följ orange vägvisning.

När asfaltskadan skulle åtgärdas i början av året upptäcktes även att grundvattennivån var för hög. Av den anledningen har vi varit tvungna att göra en mer noggrann undersökning och mätning och sett att dagvatten- och dräneringsledningar också behöver bytas. Under denna tid har ett körfält varit stängt.

Utöver byte av vattenledningar kommer också vägkroppen förstärkas och material bytas ut. Åtgärden är extra känslig då järnvägsbron inte får påverkas.

Kontakt

Tommy Andersson

Underhållsingenjör

Telefon: +46 10-123 03 86