Logga in
Logga in

Nu åtgärdas vattenproblemen på väg 180 Alingsås

Där vägen passerar under järnvägsbron har skadad asfalt och hög grundvattennivå orsakat problem en längre tid. Nu är det dags för den större åtgärden som behövs.

Där vägen passerar under järnvägsbron har skadad asfalt och hög grundvattennivå orsakat problem en längre tid. Nu är det dags för den större åtgärden som behövs

Arbetena startar omgående och från 30 maj påverkas trafiken ytterligare då ännu ett körfält måste stängas. Det blir alltså endast ett körfält åt varje håll som kan trafikeras på en sträcka av cirka 150 meter. Resan kommer alltså att ta längre tid och köer kan uppstå. Arbetenas omfattning är svåra att bedöma innan de startat men beräknas vara färdiga senare under hösten.

Kollektivtrafiken kommer eventuellt påverkas av köbildning, hållplatsen är däremot kvar i ursprungligt läge. Av säkerhetsskäl hänvisas gång- och cykeltrafiken till passagen vid Stationsgatan, ingen passage alltså genom arbetsområdet på den västra sidan.  Följ orange vägvisning.

När asfaltskadan skulle åtgärdas i början av året upptäcktes även att grundvattennivån var för hög. Av den anlednigen har vi varit tvungna att göra en mer noggrann undersökning och mätning och sett att dagvatten- och dräneringsledningar också behöver bytas. Under denna tid har ett körfält varit stängt.

Utöver byte av vattenledningar kommer också vägkroppen förstärkas och material bytas ut. Åtgärden är extra känslig då järnvägsbron inte får påverkas.

Kontakt

Tommy Andersson

Underhållsingenjör

Telefon: +46 10-123 03 86