Logga in
Logga in

Nu åtgärdas vattenproblemen på väg 180 Alingsås

Där vägen passerar under järnvägsbron har skadad asfalt och hög grundvattennivå orsakat problem en längre tid. De komplicerade åtgärderna har pågått sedan 2022 och utökas nu ytterligare något.

Uppdatering av innehåll 13 april, 2023.

Arbetena utökas nu med att förbättra gång- och cykelbanorna på båda sidor. Sättningar har gjort att de inte längre har full säkerhet och bekvämlighet. I samband med vägarbetet kommer därför gång- och cykelbanorna att förses med ny asfalt och nya säkrare räcken. Under tiden kommer gång- och cykeltrafik på den östra sidan att ledas på den del av vägsträckan som är färdigställd, detta beräknas ske vecka 17. Den delen blir då avsedd endast för gång- och cykeltrafik och kommer att hänvisas via skyltar.

Arbetena på vägen pågår och endast ett körfält åt varje håll kan trafikeras på en sträcka av cirka 150 meter. Resan kommer alltså att ta längre tid och köer kan uppstå.

Då arbetena pågått en tid kan vi se att de är mer komplicerade än vi först trodde och nu utökas arbetet även med nya gång- och cykelbanor.  Beräknad tid för färdigställande är därför i början på juni 2023.

Kollektivtrafiken kommer eventuellt påverkas av köbildning, hållplatsen är däremot kvar i ursprungligt läge. Av säkerhetsskäl hänvisas gång- och cykeltrafiken på den västra sidan till passagen vid Stationsgatan. Ingen passage alltså genom arbetsområdet på den västra sidan. Följ orange vägvisning.

När asfaltskadan skulle åtgärdas i början av 2022 upptäcktes även att grundvattennivån var för hög. Av den anledningen har vi varit tvungna att göra en mer noggrann undersökning och mätning och sett att dagvatten- och dräneringsledningar också behöver bytas. Under denna tid har ett körfält varit stängt.

Utöver byte av vattenledningar kommer också vägkroppen förstärkas och material bytas ut. Åtgärden är extra känslig då järnvägsbron inte får påverkas.

Gång- och cykelhänvisning på väg 180

Karta som visar den tillfälliga gång- och cykelbanan på väg 180 samt den avstängda gång- och cykelbanan

Följ orange vägvisning in på den tillfälliga gång-och cykelbanan (här markerad i grönt) under tiden som ordinarie gång- och cykelbana (här markerad i rött) är avstängd.

Kontakt

Tommy Andersson

Underhållsingenjör

Telefon: +46 10-123 03 86