Logga in
Logga in

Smidigare och säkrare cykling i Västsverige – 8,5 miljoner tilldelade till kommuner i region Väst

Genom ett stadsmiljöavtal, det vill säga finansiellt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer har kommuner i västra Sverige tilldelats 8,5 miljoner som syftar till förbättrad cykelinfrastruktur.

Cykeltrafik är framförallt en lokal och regional fråga och det är många aktörer som är involverade. En förutsättning för framgång är samverkan. Som en av flera aktörer kan Trafikverket bidra med finansiellt stöd. Kommuner och regioner som utnyttjar stadsmiljöbidrag genomför även andra åtgärder som ytterligare ökar effekten av satsningarna.

Hittills under 2022 har Västsverige beviljats 8,5 miljoner ­– fördelat mellan Partille och Bollebygd i Västra Götaland, Kungsbacka i Halland samt Kristinehamn i Värmland.

Och mer ska det förhoppningsvis bli. Nästa ansökningsomgång stängde i slutet av januari och inkomna ansökningar är nu under beredning. Besluten väntas vara klara i juni och då vet vi hur mycket ytterligare stöd som kommer att beviljas under 2022.

Ökad cykeltrafik bidrar till minskad påverkan på miljö och klimat. Samtidigt är det viktigt att trafiken är tillräckligt säker för att vara långsiktigt hållbar. I den nationella planen för 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen.