Logga in
Logga in

Modern teknik ökar trafiksäkerheten på Älvsborgsbron

Nu kan vi stänga av och reglera trafiken på Älvsborgsbron vid blåsigt väder eller en trafikolycka. Det nya systemet aktiveras och styrs från trafikcentralen.

När vinden blir för kraftig blir det svårt att köra på Älvsborgsbron på grund av vindstötar, och vi behöver då stänga av den av trafiksäkerhetsskäl. Det har förut tagit lång tid att stänga av bron. Dels på grund av att den är tungt trafikerad, dels för att flera skyddsfordon och personal måste komma ut på plats.

För att öka trafiksäkerheten har vi nu installerat ett system med bommar och variabla skyltar för att kunna reglera trafiken på bron på ett smidigare och säkrare sätt:

  • Vid höga vindhastigheter kommer fjärrstyrda bommar att stänga av Älvsborgsbron.
  • Variabla meddelandeskyltar kommer att varna trafikanterna på anslutningsvägarna att bron är avstängd.
  • Variabla hastighets- och kövarningsskyltar används för att anpassa trafikrytmen.
  • Körfältssignaler leder om trafiken på ett säkrare och mer effektivt sätt enligt i förväg uppgjorda rutiner.

Systemet ger även trafikcentralen i Göteborg möjlighet att minska antalet öppna körfält över Älvsborgsbron. Det kan förbättra trafiksäkerheten i akuta situationer, som när det har skett en trafikolycka eller något annat har hänt som gör att vi måste stänga av ett eller flera körfält. Systemet innefattar även gång- och cykelbanorna.

Fakta om bron

Älvsborgsbron är en cirka 900 meter lång hängbro som sträcker sig från Rödastensmotet till Ivarsbergsmotet på Hisingen. Bron är en primär transportled för farligt gods och en viktig länk för godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen.