Logga in
Logga in

Omprioritering av vägunderhåll för ökad samhällsnytta

Tidigare år har det inkommit önskemål från Tranemo kommun att belägga cirka tre kilometer grusväg med asfalt på väg 1733 mellan Ölsremma och Grebbaslätt.

Utifrån önskemålet ansökte Trafikverket region väst om finansiering för upprustning av vägen. Det genomfördes även en fördjupad utredning för att analysera vilka åtgärder som behövdes genomföras för att rusta upp vägen från grusväg till belagd väg. Utredningen visar att det behövs genomföras mer omfattande åtgärder än vad anslaget som har tilldelat omfattar för att kunna belägga vägen och Trafikverket har nu omprioriterat medlen för att få en ökad samhällsnytta på andra vägar.

Beroende på hur kostnaderna inom anslagsposten för drift och underhåll utvecklas behöver Trafikverket kunna omprioritera under årets gång. I första hand prioriteras underhåll och beläggning av vägar som trafikeras av fler än 250 fordon per dygn och sådana som även klassas som näringslivsvägar. Trafikverket fick år 2018 ett nationellt uppdrag att öka bärigheten på 70–80 procent av de vägar i landet som är viktigast för näringslivet i samband med införande av ny bärighetsklass, vilket innebär att högsta tillåtna bruttovikt höjs till 74 ton mot tidigare 64 ton. Uppdraget innebär att Trafikverket behöver prioritera och omprioritera medel för att möta behovet från näringslivet.

Denna vägsträcka trafikeras av cirka 64 fordon per dygn och i kombination med kostnadsökningen och uppdraget att öka bärigheten på vägar har vi därför omprioriterat medlen för att få större regional och kommunal samhällsnytta i Sjuhärad. Vägunderhåll planeras i stället att utföras på Väg 46 Ulricehamn–Dalum och Väg 156 Haratången–Svenljunga. Utöver detta pågår redan upprustning av väg 1732 mellan Ölsremma och Köttkull samt bärighetsåtgärder på väg 1728 i Dalstorp i anslutning till Hållanders såg.