Logga in
Logga in

Vi förstärker väg 751 mellan Kållehed och Ängö

Från november 2022 till midsommar 2023 kommer det att vara begränsad framkomlighet på väg 751 mellan Kållehed och Ängö förbi Dragsmark. Anledningen är att vi ska förstärka och asfaltera om vägen.

Väg 751 mellan Kållehed och Ängö är i behov av att rustas upp. Från november 2022 till påsk 2023 kommer vi därför att dika, röja vegetation, byta vägtrummor, förstärka kanter, dränera och byta sidotrummor. Mellan påsk och midsommar 2023 planerar vi sedan att asfaltera vägen. 

Så påverkas trafiken

Under hela byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på sträckan, men under vissa perioder kommer störningarna att vara mer omfattande. Från december till mars kan du som ska till Flatön vinna på att åka via Orust och Malön istället. Nedanstående tider är preliminära och väderberoende, så håll koll på trafikinformationen för att få uppdaterad information.

Tidsplanen har förändrats sedan nyheten publicerades.
Läs mer om vägarbetet på väg 571 mellan Kållehed och Ängö

Se karta som visar vilken vägsträcka vi kommer att förstärka (pdf, 5 MB)
Vägsträckan börjar vid väg 785 i norr vid Kållehed och går förbi Dragsmark ner till Ängö i söder.

Kontakt

Rakel Edh

Projektledare

Telefon: +46 10-125 80 12