Logga in
Logga in

Alfhemsvägen i Alingsås stängs av i mars

I mars 2023 fortsätter vi att bygga ut Alingsås omformarstation. Byggtrafik kommer att trafikera delar av Kavlåsvägen, och Alfhemsvägen kommer att stängas av permanent. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2027.

Vi behöver bygga ut Alingsås omformarstation för att möta tågtrafikens behov. Tidigare har vi sprängt för att förbereda marken, och nu börjar vi själva bygget.

Så påverkas du som bor i närheten

Under byggtiden kommer byggtrafik att åka in till området vid omformarstationen på Alfhemsvägen via Kavlåsvägen mellan Alfhemsvägen och E20.

Vi kommer att gräva av Alfhemsvägen när vi ska byta ut elledningar. Dessutom kommer lastbilar och grävmaskiner att trafikera vägen. Av säkerhetsskäl kommer vi därför att stänga av Alfhemsvägen från och med mars 2023. Eftersom den nya byggnaden kommer att byggas väldigt nära Alfhemsvägen kommer vägen fortsätta att vara avstängd för allmänheten även efter att bygget är klart.

Tidsplan

  • Mars–december 2023: Markarbete.
  • Januari 2024–oktober 2024: Bygge av själva stationen.
  • November 2024–december 2025: Elinstallation.
Alfhemsvägen kommer att vara avstängd från Kavlåsvägen, förbi omformarstationen och fram till platsen där Alfhemsvägen svänger bort från järnvägen.

Översiktskarta som visar vägavstängningen under byggtiden.
Se och ladda ner bilden i större storlek (png, 455 kB)

Kontakt

Arash Zandesh

Projektledare

Telefon: +46 10-123 96 25