Logga in
Logga in

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen under Kristi himmelsfärd

Under Kristi himmelsfärdshelgen, då pendlingen är mindre omfattande, passar Trafikverket på att rusta upp och modernisera järnvägen. I Västra Götaland stängs ett antal banor med inställda tågavgångar till följd.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar vi upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i hela landet. Vi tar bort flaskhalsar på några av de mest trafikerade sträckorna, bygger ut till dubbelspår och fyrspår och byter slitna delar mot nya och smartare. På så sätt bygger vi Sveriges nya järnväg. Med plats för fler tåg och fler punktliga resor.

Det märks när vi underhåller och bygger ut, och flera resor påverkas. Därför planeras arbetena in långt i förväg för att resenärer och godstransporter ska påverkas så lite som möjligt, till exempel under påskhelgen när färre pendlar till och från jobbet. Vi jobbar ofta nattetid, men ibland behöver vi stänga av järnvägen och vistas i spåren även dagtid.

Under Kristi himmelsfärdshelgen är det främst två arbeten som påverkar i Västsverige: Olskroken planskildhet och Förbigångsspår Herrljunga Västra. Ytterligare information om alla banarbeten finns nedan. Tågbolagen har mer information om hur resorna påverkas samt om eventuell ersättningstrafik som sätts in.

Göteborgsområdet Olskroken planskildhet

Trafikpåverkan: Pendeltågen kan ersättas med buss eller spårvagn på hela eller delar av sträckan.
Arbete: Västra stambanan, Bohusbanan och Norge/Vänerbanan stängs av i Olskroken till och från Göteborg central 17-21 maj för bland annat slipersbyte, kabeldragning och spårriktningsarbeten. Just spårriktningsarbeten är en nödvändig åtgärd för att kompensera för sättningar som uppstår på den hårt belastade järnvägen.
Arbeten i Olskroken sker under hela vecka 20 men med en koncentration över långhelgen.
Hela ombyggnationen beräknas vara klar vid årsskiftet 2025/2026.

Olskroken planskildhet - www.trafikverket.se

Göteborg – Stockholm

Trafikpåverkan: Tåg ersätts med buss på delar av sträckan.
Arbete: Trafiken på Västra stambanan mellan Vårgårda och Herrljunga stängs av från torsdag 18 maj klockan 12.00 till söndag 21 maj klockan 12.00. Då kommer projekt Förbigångsspår Herrljunga Västra bland annat att dra ny kontaktledningstråd.
Under perioden samordnas projektets arbeten med flera andra arbeten på Västra stambanan.
Projekt Förbigångsspår Herrljunga Västra är en punktinsats bland flera som syftar till att öka kapaciteten på Västra stambanan. Projektet planeras att pågå till våren 2024.

Förbigångspår Herrljunga Västra - www.trafikverket.se