Logga in
Logga in

Beslut om allmän trafikplikt för flyg

Trafikverket har beslutat att tolv inrikeslinjer ska omfattas av allmän trafikplikt. Det omfattar samtliga befintliga linjer idag med ett tillägg av sträckan Mora-Arlanda.

Trafikverket har ett uppdrag att verka för en grundläggande tillgänglighet och vid behov avtala om kollektivtrafik där det inte är kommersiellt lönsamt. Efter en utredning om vilka tillgänglighetsbrister som finns och om dessa kan avhjälpas med flyg har ett beslut tagits om fortsatt allmän trafikplikt för samtliga tidigare befintliga linjer med ett tillägg av sträckan Mora-Arlanda. Beslutet att utöka trafikplikten med sträckan Mora-Arlanda bedöms ge tillgänglighetseffekter för fler kommuner, främst Älvdalen och Malung-Sälen samt konkurrerar inte med kommersiellt flyg.

Uppdrag och rådande situation har styrt utredningens resultat

Flygresandet präglas i viss mån fortfarande av pandemin. Men i Trafikverkets uppdrag ingår inte att bidra till att flygmarknaden återhämtar sig snabbare utan varje flygsträcka behöver motiveras utifrån bristande tillgänglighet. Bosse Andersson är utredningsledare på Trafikverket.

Vi har i den mån det är möjligt utifrån vårt uppdrag försökt anpassa utredningen efter pandemins påverkan på flygmarknaden. Bland annat har vi gjort jämförelsen med ett genomsnitt av resandet på respektive linje 2015-2019 istället för att som brukligt titta på föregående års resande.

Linjer med allmän trafikplikt för flygtrafik från och med 2023

 • Arvidsjaur – Arlanda
 • Gällivare – Arlanda
 • Hagfors - Arlanda
 • Hemavan – Arlanda
 • Lycksele – Arlanda
 • Pajala – Luleå
 • Sveg – Arlanda
 • Torsby - Arlanda
 • Vilhelmina – Arlanda
 • Östersund – Umeå
 • Kramfors – Arlanda
 • Mora – Arlanda

Nu kommer Trafikverket att inleda ett upphandlingsförfarande för regelbunden flygtrafik på de beslutade linjerna. Upphandlingen beräknas att annonseras under hösten 2022.

Upphandling av flygtrafik från oktober 2023 : utredning inför beslut om allmän trafikplikt

Upphandling av flygtrafik från oktober 2023 : utredning inför beslut om allmän trafikplikt (diva-portal.org)