Logga in
Logga in

Längre resor på järnvägen i påsk – för smidigare resor framöver

Trafikverket arbetar i flera av landets järnvägsspår under påskhelgen. Vi rustar upp och bygger ut järnvägen och arbetena kommer att ge positiva effekter längs hela sträckor – men just nu kan de påverka din påskresa.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar vi upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i landet. Vi tar bort flaskhalsar som proppar igen flöden på några av de mest trafikerade sträckorna, gör dubbelspår till fyrspår och byter slitna delar mot nya och smartare. Allt för att skapa plats för fler tåg, fler punktliga resor och göra Sverige närmare.

Det märks när vi är ute och rustar och bygger, och restiderna kan bli längre. Därför planeras arbetena in långt i förväg för att resenärer och godstransporter ska påverkas så lite som möjligt, till exempel under påskhelgen när färre pendlar till och från jobbet. Vi jobbar ofta nattetid, men ibland behöver vi stänga av järnvägen och vistas i spåren även dagtid.

Resor som påverkas i påsk

Det är främst i landets södra och västra delar vi arbetar i påsk. På järnvägen i de mellersta delarna och längre norrut väntar vi ytterligare någon månad innan vi börjar, tills snö- och vinterperioden är över och förutsättningar i mark och spår är bättre.

Senare i vår påbörjar vi arbeten i Säter på Dalabanan och gör ett spårbyte längs Ådalsbanan. På Malmbanan fortsätter vi att installera ett nytt signalsystem. Efter sommaren är det dags att lägga ny räls mellan Umeå­ – Dåva, som en del av Norrbotniabanans utveckling.

Under påsken är det framför allt på sträckorna Göteborg – Malmö och Västerås – Stockholm som trafiken påverkas, men även till och från Karlstad och Växjö. Just nu pågår dessutom arbeten och hastighetsnedsättningar på grund av spårfel mellan Nässjö – Flisby och Flen – Sparreholm, där det senare arbetet är inne i slutfasen. Felet mellan Nässjö – Flisby planeras att åtgärdas i slutet av maj och fram till dess är det nedsatt hastighet där, vilket påverkar sträckan Stockholm – Malmö.

Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Karta med områden utmärkta med ikon för bygge.

Stockholm – Västerås

 • När: 14–19 april.
 • Trafikpåverkan: Delar av Citybanan och Mälarbanan stängs av för tågtrafik mellan Stockholm City och Jakobsberg. Buss och tunnelbana ersätter på sträckan.
 • Arbete: Avstängningen beror på att Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår och genomför förbättringsarbeten på Citybanan. Sträckorna stängs av samtidigt för ökad effektivitet och minskad påverkan för dig som reser. Det är några år kvar innan vi är klara med Mälarbanan, och under byggtiden behöver vi ibland stänga av järnvägen för att kunna arbeta säkert i anslutning till spåren.

Göteborg – Malmö

 • När: 14–18 april och 4–24 april.
 • Trafikpåverkan: Tåg ersätts med buss på delar av sträckan Göteborg – Malmö. Resor genom Varberg och Kungsbacka berörs i samband med påskhelgen den 14–18 april, men framförallt gäller det sträckan Ängelholm – Helsingborg den 4–24 april. 
 • Arbete: Vi bygger dubbelspår och en ny tågtunnel under centrum i Varberg och behöver tillfälligt stänga av tågtrafiken. Hela utbyggnaden planeras vara klar för trafik år 2024. Vi genomför även underhållsarbeten mellan Kungsbacka – Varberg.

  Vi bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria. Under perioden 4–24 april stängs tågtrafiken av mellan Helsingborg och Ängelholm. Dubbelspåret planeras öppna för trafik i slutet av 2023.

Göteborg

 • När: 14–18 april.
 • Trafikpåverkan: Pendeltågen i Göteborgsområdet kan ersättas med buss eller spårvagn på hela eller delar av sträckan.
 • Arbete: Vi genomför arbeten vid Olskroken, där vi bygger om en av de viktigaste knutpunkterna i järnvägssystemet, och behöver tillfälligt stänga av tågtrafiken. Järnvägsspåren ska separeras till olika nivåer med hjälp av broar, vilket underlättar för all tågtrafik till och från Göteborgs central. Hela ombyggnationen beräknas vara klar för trafikering vid årsskiftet 2025/2026.

Karlstad

 • När: 14–18 april.
 • Trafikpåverkan: Till och från Karlstad kan tågen ersättas med buss på hela eller delar av sträckan, eller köra andra vägar.
 • Arbete: Vi stänger tillfälligt av tågtrafiken när vi genomför arbeten på Värmlandsbanan, bland annat byter vi ut spår och bygger ny kontaktledning för att förbättra standarden. Arbetena är en del av en större insats under de närmsta åren. 

Växjö

 • När: 16–17 april.
 • Trafikpåverkan: Tågtrafiken stängs av genom Växjö och ersätts med buss.
 • Arbete: Den nuvarande gångbron över järnvägen lyfts bort. Den nya bron kommer på plats helgen 27–29 maj, även då stänger vi av tågtrafiken. Bron får en direkt anslutning till den nya byggnad som rymmer både stationshus och kommunhus.