Logga in
Logga in

Spårsprickor spräckte persontågens punktlighet

Under mars ankom 78 392 av 89 171 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Det gav en punktlighet på 87,9 procent. Totalt gjordes 990 484 stopp för på- och avstigning längs de spår Trafikverket förvaltar.

Våren 2022 blev långt ifrån den start på ett efterlängtat återtåg som många hoppats på. Långvariga hastighetsnedsättningar på grund av de spårfel som upptäcktes på västra och södra stambanan under februari kom att få en mycket stor påverkan på trafiken under hela månaden. Även om påverkan blev klart störst på snabbtågstrafiken mellan våra tre största städer, drabbades också pendeltågstrafik av följdeffekter när den långväga trafikens tidtabeller sprack.

– Vi förstår att den här våren verkligen prövat tålamodet för resenärerna. Vår bedömning är att det trots allt är ett bättre alternativ att låta tågen gå, om än med sänkt hastighet, än att stoppa tafiken helt. Även om det innebär längre restider och därmed en sämre punktlighet under nästan hela våren så ser vi att utbudet av resor ändå ökar. Det gick fler tåg i mars i år än det gjorde rekordåret 2019, så återtåget är trots alla utmaningar faktiskt på gång säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik:

Diagram som visar punktligheten det senaste året.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda persontåg har varierat från 75 510 (juli 2021) till som mest 89 171 (Mars 2022).

Diagram som visar punktligheten för framförda persontåg under marsmånader sedan 2013.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under marsmånader sedan 2013. Antal framförda persontåg har varierat från 71 840 (2013) till som mest 89 171 (2022).

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Mars i siffror

Jämfört med februari försämrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment, kortdistanstågen minskade med 0,1 procentenheter, medeldistanstågen med 1,5 och långdistanstågen med hela 12,6 procentenheter.

Sett till enskilda dagar under mars så var inte punktligheten över 95 procent någon dag. I sju dagar var punktligheten mellan 90 och 95 procent, och i 24 dagar var den under 90 procent. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 26 mars då 2 106 av 2 247 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev 93,7 procent. Högst punktlighet för en vardag hade torsdag 10 mars då 2 834 av 3 114 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 91,0 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 28 mars då 2 472 av 2 972 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte blev bättre än 83,2 denna måndag var förutom redan nämnda spårfel på Västra och Södra stambanan ett trafikstopp begärt av polisen förbi Stockholm Odenplan.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,1%

Antal framförda: 45 562               
Antal sent inställda avgångar*: 785

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 86,5%

Antal framförda: 36 698
Antal sent inställda avgångar*: 2 212

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 54,9%

Antal framförda: 6 911
Antal sent inställda avgångar*: 83

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång)

 • 63,2 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 5,3 procentenheter lägre än mars 2021.
 • 79,7 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 5,6 procentenheter lägre än mars 2021.
 • 87,9 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 5,3 procentenheter lägre än mars 2021.
 • 92,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 4,3 procentenheter lägre än mars 2021.
 • 95,3 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 3,0 procentenheter lägre än mars. 2021.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,8 minuter och för försenade tåg 7,7 minuter.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under månaden:

 • 1-31 mars: Spårfel / hastighetsnedsättningar / enkelspårsdrift på Västra stambanan, Sparreholm – Flen.
 • 1-31 mars: Spårfel / hastighetsnedsättningar / enkelspårsdrift på Södra stambanan, Flisby - Nässjö.
 • 24-25 mars: Spårväxelfel strax söder om Arlanda central.
 • 28 mars: Trafikstopp genom Stockholm Odenplan på polisens begäran.
 • 31 mars: Nedriven kontaktledning vid Kävlinge på Södra stambanan.
 • 29 mars: Spårväxelfel vid Toresta mellan Bro och Bålsta på Mälarbanan.
 • 17 mars: Spårväxelfel vid Rosersberg norr om Stockholm C.
 • 29 mars: Spårväxelfel vid Skavstaby norr om Stockholm C.
 • 23-24 mars: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättning vid Helenelund norr om Stockholm C.
 • 22-23 mars. Banarbete / hastighetsnedsättning vid Skebokvarn på Västra stambanan.
 • 24 mars: Signalfel /enkelspårsdrift mellan Burlöv och Arlöv på Södra stambanan.
 • 16 mars: Spårväxelfel / hastighetsnedsättning vid Kolbäck på Mälarbanan.

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om ”Infrastruktur” (Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår), ”Järnvägsföretag” (Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) samt ”Yttre faktorer” (Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).