Logga in
Logga in

Spårväg Lund C – ESS vinner Trafikverkets arkitekturpris

Vartannat år delar Trafikverket och Sveriges Arkitekter ut ett pris för god arkitektur inom infrastruktur. Anläggningen Spårväg Lund C – ESS utsågs till vinnare på Arkitekturgalan den 7 april 2022.

Upphovsmännen till den vinnande anläggningen är Lunds kommun, Atkins Sverige och Region Skåne. Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. På plats i tidigt skede höjer den inte bara värdet på omgivande mark och underlättar finansieringen av utbyggnaden. Den etablerar också kollektivtrafiken som det attraktivaste transportsättet mellan centrum och de nya stadsdelarna.

Johan Folkesson

Johan Folkesson

– Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en anläggning eller en miljö  som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna, säger Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt. Spårväg Lund C-ESS är en värdig vinnare. Vi i juryn uppskattar hur arkitekterna använt sig av spårvägen som ett grönt stadsbyggnadselement vilket knyter ihop gammalt och nytt - och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela den arkitektoniska anläggningen.

En oberoende jury utser vinnaren. Trafikverket och Sveriges Arkitekter utser tillsammans en oberoende jury för priset. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället.

Spårväg Lund vid Brunnshögsgatan

Spårväg Lund, Brunnshögsgatan.
Fotograf - Kristina Strand Larsson, Lunds kommun

God arkitektur spelar roll

En del i Trafikverkets uppgift som samhällsutvecklare är att inspirera till och sträva efter att bygga anläggningar som är funktionella, hållbara och vackra, säger Johan Folkesson.  Infrastrukturanläggningar ska främja samhället genom att bidra till människors välbefinnande och genom sin utformning stödja goda och säkra beteenden i trafikmiljöer.

Juryns motivering

Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert, grönt, inslag i stadsbilden. Spårvägen i Lund ger de bästa förutsättningar för att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna.

Spårväg Lund, i stadsbebyggelse

Spårväg Lund vinnare av Trafikverkets arkitekturpris
Fotograf - Johannes Alm

Kort om priset

Infrastrukturanläggningar ska bidra till människors välbefinnande och genom sin utformning stödja goda och säkra beteenden i trafikmiljöer. Trafikverkets arkitekturpris instiftades 2011, delas ut vartannat år och omfattar anläggningar och miljöer för såväl person- som godstransporter.

Priset ska gå till en anläggning eller en miljö som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. En oberoende jury utser det vinnande förslaget. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället.