Logga in
Logga in

Trafikverket redovisar åtgärder för järnvägsunderhåll i egen regi

Trafikverket planerar för underhåll i egen regi på Södra Malmbanan, Ostkustbanan samt Mälarbanan. Bedömningen är att verksamheten med planering och produktionsledning med egen personal kan påbörjas 2025.

– Områdena för underhåll i egen regi har valts utifrån förutsättningarna i nuvarande kontrakt och för olikheterna i områdena. Det handlar till exempel om skillnader i klimat, att det är dubbelspår eller mycket tung godstrafik på en del ställen eller att spåren, som i fallet med Mälarbanan, går genom ett storstadsområde med tät persontrafik. Det här gör att Trafikverket lär sig mer om sin roll som beställare, säger Håkan Äijä, chef på avdelning Säkerhetstyrning på Underhåll.

Underhåll i egen regi kan påbörjas 2025

Att starta en ny effektiv verksamhet i egen regi tar tid. Bedömningen är att verksamheten med planering och produktionsledning med egen personal kan påbörjas på Södra Malmbanan, inklusive Haparandabanan, 2025 och på Ostkustbanan 2026. På Mälarbanan kan införandet av underhåll i egen regi starta 2027. För att undvika stora fördyringar med brutna entreprenadavtal kommer underhåll i egen regi att ske i samband med att kontrakten löper ut.

Håkan Äijä, chef på avdelning Säkerhetstyrning på Underhåll.

– I upplägget med underhåll i egen regi tar Trafikverket operativt ansvar för det dagliga arbetet på järnvägen. Vi planerar också för egna resurser när det gäller produktionsledning, planering och utveckling av maskinmarknaden och periodisk mätning. Övriga operativa resurser handlas upp. Det här upplägget gör att Trafikverket får mer insyn i det operativa arbetet och kan så förbättra förutsättningarna för företag att utvecklas och verka på marknaden, säger Håkan Äijä.

Övriga frågor som måste hanteras är bland annat var i Trafikverket den nya organisationen hör hemma, verksamhetens egen organisation, affärsmodell och resursförsörjning.

Marknaden behöver stabila förutsättningar

Syftet med tre olika områden i egen regi är att utveckla både Trafikverket som beställare och marknaden. Marknaden för järnvägsunderhåll är under utveckling och behöver ha stabila och långsiktiga förutsättningar. Genom mer kunskap om affärsupplägg kan både Trafikverket utvecklas som beställare och entreprenörerna utvecklas.

Trafikverkets ska också arbeta för att öka produktivitet, innovation och effektivitet på marknaden. Det kan exempelvis innebära försök med olika typer av affärsupplägg och olika entreprenadformer. Över tid behöver mixen av åtgärder variera och frågorna studeras och utvecklas kontinuerligt av akademi, industri och Trafikverket i samverkan

Trafikverkets redovisning av uppdraget

Läs rapporten som utgör Trafikverkets redovisning av regeringens uppdrag från den 22 december 2021, om att redovisa vilka åtgärder som Trafikverket behöver vidta för att genomföra visst järnvägsunderhåll i egen regi.