Logga in
Logga in

Dialog och klimat i fokus för sjöfartssamordnaren Björn Garberg

Sjöfartens omställning och fördjupad dialog med transportköparna för att hitta nya sätt att frakta gods på sjön är i fokus under 2022.

Regeringen har också nyligen utökat sjöfartssamordnarens uppdrag. Nu får miljö-och klimatperspektivet större fokus. Det innebär bland annat att utreda förutsättningarna för etablering av gröna korridorer som ska bidra till att minska sjöfartsutsläppen.

Samordnaren ska främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg. Med det utökade uppdraget blir det en tydligare koppling till miljö- och klimatfrågorna.

– Uppdraget som det har varit har haft ganska liten koppling till frågan om sjöfartens omställning, nu blir det mycket tydligare vilket är bra. Sedan det här uppdraget utformades har hållbarhetsfrågan blivit ännu mer aktuell, och nu pekar man ut några områden som man vill att samordnaren ska jobba med, som de gröna korridorerna, säger Björn Garberg.