Logga in
Logga in

Ny e-utbildning om laddning och laddbara fordon

Trafikverket har tagit fram en digital utbildning som handlar om laddning och laddbara fordon med fokus på personbilar. Där delar vi med oss av fakta kring elbilar, laddning, ägande och körmönster.

Andelen laddfordon i fordonsflottan ökar för varje år, även om den totalt sett är låg. Under förra året var nära varannan nyregistrerad personbil laddbar.

– Utbildningen vänder sig till den som har nytta av grundläggande kunskaper om laddning och laddfordon i sitt arbete, till exempel inom bilbranschen. Den fungerar också för privatpersoner som vill veta mer om de nya laddbara personbilarna kontra personbilar med förbränningsmotor, berättar Hanna Eklöf, som är uppdragsansvarig på Trafikverket.  Innehållet i e-kursen har tagits fram tillsammans med MRF och Bil Sweden.

Utbildningen, som tar cirka 15 minuter att genomföra, är en del av ett regeringsuppdrag som Trafikverket genomför. Det handlar om informations- och kunskapshöjande insatser för omställningen till en transportsektor utan fossila drivmedel. Som en del i det arbetar vi med att öka kunskapen om att köra och äga laddbara fordon.

I år tas också 70 nya snabbladdare i drift som byggs med investeringsstöd från Trafikverket. De är placerade längs större vägar, främst i Norrlands inland, och på platser där snabbladdare saknas idag.