Logga in
Logga in

Sänkt hastighet på Södra stambanan från lördag morgon

Under en besiktning har rälsskador påträffats på Södra stambanan mellan Flisby och Nässjö. Därför sänker vi hastigheten på sträckan tills rälsen är utbytt. Hastighetsnedsättningen gäller från lördag 26 februari.

Från och med lördag 26 februari förmiddag sänker vi hastigheten till 40 km/timmen på den 12 km långa sträckan i Jönköpings län mellan Flisby och Nässjö. Det gör vi av säkerhetsskäl, tills vi är färdiga med underhållsarbetet på spåren.

Södra stambanan är ett av Sveriges mest trafikerade stråk för såväl persontrafik som godstrafik. På sträckan går ett tåg var 20:e minut mellan klockan 05.00 och 22.00. Den täta trafikeringen innebär att påverkan av hastighetsnedsättningen blir stor och att restiden både mellan Stockholm och Malmö förlängs.

Hur påverkas tågen?

Beslutet att sänka hastigheten påverkar många resenärer på både sträckan mellan  Stockholm och Malmö. Trafikverket måste dock alltid sätta säkerheten främst. Ta kontakt med din operatör för att få reda på hur ditt tåg påverkas.

Landets järnvägsnät är gammalt och slitet, samtidigt som allt fler aktörer vill köra tåg på spåren. Vi arbetar hårt för att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen bit för bit, bana för bana.

Det råder stor trafikbelastning på Södra stambanan och det går många olika tågsorter på järnvägssträckan, vilket ökar slitaget. Vi har höga säkerhetskrav på järnvägen, och tar beslut direkt när vi hittar tecken på förslitnings-skador.