Logga in
Logga in

Sänkt hastighet på Västra Stambanan från torsdag morgon

Under en besiktning har rälsskador hittats på Västra stambanan mellan Flen och Sparreholm. Därför sänks hastigheten på sträckan tills rälsen byts ut. Hastighetsnedsättningen gäller från 17 februari och fem veckor framåt.

Från och med den 17 februari kl 05.00 sänker vi hastigheten till 40 km/timmen på den 15 km långa sträckan i Södermanland mellan Flen och Sparreholm. Det gör vi av säkerhetsskäl, tills vi är färdiga med underhållsarbetet på spåren.

Västra Stambanan är ett av Sveriges mest trafikerade stråk för såväl persontrafik som godstrafik. På sträckan går ett tåg var 15:e minut mellan klockan 05.00 och 22.00. Den täta trafikeringen innebär att påverkan av hastighetsnedsättningen blir stor och att restiden både mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö förlängs.

Hur påverkas tågen?

Beslutet att sänka hastigheten påverkar många resenärer på både sträckan mellan Stockholm och Göteborg och på sträckan mellan Stockholm och Malmö. Trafikverket måste dock alltid sätta säkerheten främst. Ta kontakt med din operatör för att få reda på hur ditt tåg påverkas.

Arbetena beräknas börja under vecka 8, så fort material och bemanning är på plats, och kommer ske nattetid. Totalt handlar det om att byta över 35 000 meter räls. Vi beräknar att det tar cirka fem veckor innan vi kan höja hastigheten igen, beroende på väder, bemanning och materialtillgång. Men Västra stambanan är högt prioriterad och vi arbetar så effektivt vi kan.

Landets järnvägsnät är gammalt och slitet, samtidigt som allt fler aktörer vill köra tåg på spåren. Vi arbetar hårt för att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen bit för bit, bana för bana.

Det råder stor trafikbelastning på Västra stambanan och det går många olika tågsorter på järnvägssträckan, vilket ökar slitaget. Vi har höga säkerhetskrav på järnvägen, och tar beslut direkt när vi hittar tecken på förslitnings-skador.