Logga in
Logga in

Stadsmiljöavtal ger fler möjlighet att cykla i städer

Att cykla behöver bli smidigare och säkrare. Nu förbättras åtta kommuners cykelnät. Satsningen om drygt 29 miljoner kronor ger fler möjlighet att cykla till jobb och skola. Stadsmiljöavtal bidrar till hållbara städer.

I december 2020 fattade riksdagen beslut om en tillfällig förstärkning inom stadsmiljöavtalen under 2021 – 2022 för fler cykelåtgärder. Inom de ordinarie stadsmiljöavtalen beviljas stöd för både kollektivtrafik- och cykelåtgärder och där öppnar nästa utlysning i oktober 2022.

Nära 7 kilometer ny gång- och cykelväg

Cykling är framförallt en kommunal och regional fråga och den vanligaste åtgärden inom det särskilda cykelstödet är investeringar i cykelvägnät. Tillsammans bygger de som beviljats stöd under detta år 6,8 kilometer nya eller breddade gång- och cykelbanor.

– Stadsmiljöavtalet är en del av Trafikverkets bidrag till ökad överförflyttning från fordonstrafik till kollektivtrafik och cykel. De cykelåtgärder som vi har beviljat stöd till ska bli klara i år medan motprestationerna ska genomföras senast under nästa år, säger Rami Yones, enhetschef på Trafikverket.

Följande åtta kommuner beviljas nu totalt 29 miljoner kronor i denna avslutande omgång:

  • Bollebygd
  • Jönköping
  • Katrineholm
  • Kristinehamn
  • Kungsbacka
  • Lund
  • Partille
  • Ystad


Under förra året beviljade Trafikverket 43 ansökningar och 280 miljoner kronor i särskilt cykelstöd till 39 kommuner och regioner för 65 km gång-och cykelbanor samt cykelgarage och cykelparkering. Totalt i de tre cykelutlysningarna som varit har 51 ansökningar med 45 kommuner och regioner beviljats stöd för 72 km gång-och cykelväg samt cykelgarage och cykelparkeringar med ett belopp om 309 miljoner.

Motprestationer bidrar till större effekt

De kommuner som får stöd genomför också motprestationer, egna åtgärder som bidrar till ökad effekt av satsningen. Det kan vara Mobility Management-kampanjer, utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik, eller hastighetsanpassningar.