Logga in
Logga in

Stormigt på flera sätt under januari

Under januari ankom 76 631 av 82 928 tåg sin slutstation i tid, en punktlighet på 92,4 procent. Totalt gjordes 933 523 stopp för på- och avstigning längs spåren Trafikverket förvaltar mellan Riksgränsen och Trelleborg.

Efter en decembermånad där punktligheten blev den lägsta på flera år tog persontågens punktlighet ett skutt i rätt riktning under januari. Allra bäst gick kortdistanstågen med en punktlighet på 95,8 procent för knappt 43 000 framförda tåg.Men det har inte varit en månad utan utmaningar. Precis som i december har det under januari varit osedvanligt många sent inställda avgångar, vilket alltid innebär en prövning för resenärernas tilltro och tålamod. En bidragande orsak har varit de kraftiga oväder som stormat förbi med följd att trafik av säkerhetsskäl behövt reduceras eller helt ställas in på olika sträckor. Den avslutande helgen blev dessutom extra problematisk då en under hela pandemin hårt prövad operativ verksamhet utöver att hantera stormen Malik hastigt hamnade i ett läge där det på grund av sjukskrivningar saknades personal i det mest trafikintensiva området.

– Det som inträffade på Stockholms trafikledningsområde inför helgen 29 till 30 januari är unikt. Vi kan inte hitta några belägg på att trafik någon gång tidigare under järnvägens långa historia behövt reduceras på grund av hög sjukfrånvaro bland operativ personal. Under hela pandemin har vi haft bemanningsfrågan i fokus, och på olika sätt försökt minimera risken att smittspridningen i samhället skulle få inverkan på våra möjligheter att fullfölja vårt uppdrag – att dygnet runt året runt övervaka anläggningen och styra trafiken med säkerheten i främsta rummet säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

Om väder och pandemi fortsatte skapa utmaningar för punktligheten så har glädjande nog problemet med obehöriga i spår minskat under januari. Antalet störningar på grund av så kallat spårspring mer än halverades jämfört med december.
 
– Det saknas inte frågor att arbeta vidare med, vilket inte minst de senaste dagarna visat exempel på. Samarbete är nyckeln, vilket också händelsen i Stockholm visar på. Tack vare dedikerade medarbetare, upparbetade rutiner och ett gott samarbetsklimat med järnvägsföretagen kunde vi i en unik situation ändå hitta en lösning där 75 % av tågen kunde gå som planerat avslutar Roberto Maiorana.

Januari i siffror

Jämfört med december förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga segment. Kortdistanstågens punktlighet ökade med 2,7 procentenheter, medeldistanstågen med 4,8 och långdistanstågen med 10,1 procentenheter.

Sett till enskilda dagar under januari var punktligheten över 95 procent i 7 dagar, mellan 90 och 95 procent 21 dagar och under 90 procent i 3 dagar.

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördagen 15 januari med 97,5 procent då 2 080 av 2 133 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Högst punktlighet en vardag inföll fredagen 28 januari då 2 943 av 3 085 framförda tåg ankom i tid. Punktlighetsresultatet denna fredag, lite av lugnet före stormen, blev därmed 95,4 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade onsdag 19 januari då 2 288 av 2 732 framförda persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte blev bättre än 83,7 procent var två större infrastrukturfel i Stockholmsområdet.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): Punktlighet 95,8%, Regularitet 96,5%
Antal framförda: 42 762, antal sent inställda avgångar*: 1 543

Utfall medeldistanståg (regionaltåg):Punktlighet 90,0,2%, Regularitet 92,8%
Antal framförda: 333 418, antal sent inställda avgångar*: 2 581

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): Punktlighet 82,4%, Regularitet 97,1%
Antal framförda: 6 748, antal sent inställda avgångar*: 204

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång

 • 67,0 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 3,3 procentenheter lägre än jan. 2021.
 • 84,2 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 1,7 procentenheter lägre än jan 2021.
 • 92,4 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,5 procentenheter lägre än jan. 2021.
 • 96,1 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,2 procentenheter lägre än jan. 2021.
 • 97,5 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,3 procentenheter lägre än jan. 2021.


Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 1,9 minuter och för försenade tåg 5,8 minuter.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under månaden

 • 1-31 januari: Hastighetsnedsättning på sträckan Bro - Bro Nygård på Mälarbanan.
 • 1-31 januari: Hastighetsnedsättningar vid Säby strax söder om Uppsala C.
 • 19 januari: Spänningslös kontaktledning vid Solna, spårledningsfel Ulriksdal – Upplands Väsby.
 • 19 januari: Signalanläggningsfel vid Stuvsta söder om Stockholm C.
 • 6 januari: Spårväxelfel vid Skavstaby norr om Stockholm C.
 • 1-31 januari: Hyllie. Utökade inrese- och passkontroller p.g.a. Covid 19-restriktioner.
 • 6 januari: Spårfel / hastighetsnedsättning vid Lund på Södra stambanan.
 • 20 januari: Elanläggningsfel vid Kolbäck på Mälarbanan.
 • 30 januari: Snöstorm / presenning fast i kontaktledningen vid Stockholm Södra.
 • 13 januari: Spårväxelfel vid Skavstaby norr om Stockholm C.
 • 19 januari: Elanläggningsfel vid Rotebro norr om Stockholm C.
 • 10 januari: Obehöriga i spårområdet vid Rotebro norr om Stockholm C.
 • 19-20 januari: Banarbete / hastighetsnedsättning vid Stockaryd på Södra stambanan.

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om

 • ”Infrastruktur”, skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår.
 • ”Järnvägsföretag”, störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist.
 • ”Yttre faktorer”, störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda persontåg har varierat från 72 400 (februari 2021) till som mest 85 100 (september 2021). Preliminär siffra för januari 2022 är 82 928 framförda persontåg.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under januarimånader sedan 2013. Antal framförda persontåg har varierat från 73 430 (2013) till som mest 89 914 (2019). Preliminär siffra för 2022 är 82 928 framförda persontåg.