Logga in
Logga in

Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Det preliminära resultatet visar att växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020, trots att trafiken ökade. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade preliminärt med 0,3 procent jämfört med 2020. Minskningen förklaras av ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel, elektrifiering genom ökad nyregistrering av laddbara bilar samt övrig energieffektivisering. Därför kunde utsläppen minska trots att personbilstrafiken och framförallt lastbilstrafiken ökade under året.

– Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. Mellan 2020 och 2021 ökade andelen från 24 till 26 procent, det beror framförallt på den höjda reduktionsplikten, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef Trafikverket.

0,3 procent är en blygsam minskning jämfört med vad som krävs för att nå vägtrafikens klimatmål. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt cirka nio procent per år.

Koldioxidutsläppen från nya personbilar fortsätter minska
Utsläppen från nya personbilar minskade stort under året tack vare elektrifieringen av personbilarna. Minskningen beror till största delen på att andelen elbilar ökade från 10 till 19 procent i nybilsregistreringen. Nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året.

Andelen laddfordon i fordonsflottan är fortfarande låg, men ökar för varje år. Vid årsskiftet 2021/2022 var andelen laddbara personbilar i trafik 5,9 procent en ökning från 3,6 procent ett år tidigare. Koldioxidutsläppen för nya personbilar var i snitt 93 g/km under 2020 och sjönk till 75 g/km under 2021.

På andra plats inom EU

Sverige hade tidigare det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya personbilar inom EU. Över åren har vi succesivt klättrat på listan och 2020 låg vi på andra plats inom EU efter Nederländerna med näst lägst koldioxidutsläpp på nya bilar. Sedan 2010 har utsläppen för nya personbilar halverats från ett genomsnittligt utsläpp på 153 g/km, till 2021- års genomsnitt om 75 g/km.

Trafikverket har enligt klimatrapporteringsförordningen ansvar för att beräkna utsläpp av koldioxid för väg- och järnvägstrafik.