Logga in
Logga in

Expert i Trafikverket samordnar FN:s globala plan för trafiksäkerhet

Världshälsoorganisationen och FN:s regionala kommissioner lanserar en ny global plan för trafiksäkerhet. Nu ska en av Trafikverkets trafiksäkerhetsexperter samordna arbetet med att implementera planen.

– Jag ser verkligen fram emot att samordna detta arbete och på så sätt vara delaktig och bidra i arbetet för att minska trafikdödade i världen, säger Matts-Åke Belin, Director Vision Zero Academy. 

Matts-Åke Belin har arbetat på Trafikverket med trafiksäkerhetsfrågor i många år. Han är även adjungerad professor på Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Över en miljon dör varje år i trafiken

Varje år dör omkring 1,3 miljoner människor till följd av vägtrafikolyckor i världen. Bland barn och unga vuxna i åldern 5-29 år utgör trafikskador den ledande dödsorsaken.

Sedan 1997 har Sverige arbetat systematiskt med Nollvisionen, det vill säga visionen att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken. På tjugo år har antalet omkomna i vägtrafiken mer än halverats, från 591 omkomna i trafikolyckor år 2000 till 204 omkomna år 2020.

I februari 2020 stod Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen för trafiksäkerhet och Trafikverket var huvudansvarig för arrangemanget, tillsammans med infrastrukturdepartementet och Världshälsoorganisationen (WHO).

FN:s globala plan lanserades i höstas

Ministerkonferensen följdes av en FN-resolution som antogs av FN:s generalförsamling hösten 2020. Världshälsoorganisationen och FN:s regionala kommissioner uppmanades att tillsammans med andra samarbetsparterners utarbeta en global plan för trafiksäkerhet fram till 2030 med målet att halvera dödligheten i världen.

I oktober lanserades planen men redan tidigt i våras började Världsorganisationen forma sitt team för implementering av resolutionen. Efter en lång rekryteringsprocess, med många sökande, har Trafikverkets Matts-Åke Belin valts ut som ansvarig för att samordna arbetet.