Logga in
Logga in

Med en afton i topp avslutades 2021

Under december ankom 72 420 av 82 093 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 88,2 procent. Totalt gjordes 924 228 stopp för på- och avstigning längs de spår Trafikverket förvaltar.

När december ska summeras är det första intrycket att den nedåtgående trenden från november, med snöoväder och obehöriga i spår som bidragande orsaker, fortsatte in i årets sista månad. Många har säkert också det kraftiga snöfall som i början på månaden drabbade södra och västra Sverige och som fick stor påverkan på både väg och järnväg kvar på näthinnan. Dock blev avslutningen betydligt bättre då månadens punktligaste dag inföll på självaste nyårsafton när 1999 persontåg rullade iväg mot sina respektive slutstationer – ett snyggt avslut och ett bra avstamp in mot 2022.

– Vid en tillbakablick på 2021 har oväder och obehöriga i spår dessvärre varit två återkommande utmaningar under hela året. Såklart har även pandemin påverkat, liksom ett antal större händelser - framförallt den stora urspårningen i Häggvik i början av året. Men jag har sagt det förut och säger det igen - punktlighet är resultatet av många faktorer, brister en del i kedjan blir heller inte leveransen den utlovade i form av en tillförlitlig och punktlig trafik. Inom branschen behöver vi fortsätta samarbeta för att göra varandra bättre om järnvägen även under tuffa perioder ska leva upp till - och helst överträffa - resenärernas förväntningar säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik.

För helåret 2021 landar punktligheten på 92,0%, vilket är något högre än genomsnittet de senaste nio åren (91,8%). Antalet framförda persontåg stannade på 963 372 – en bit från toppnoteringen på 1 015 900 som sattes 2019.

– Under 2021 har trafiken tidvis varit uppe och nosat på nästan samma nivå som rekordåren innan pandemin. Så trots en lite trist avslutning på året med en lägre punktlighet och många inställda avgångar finns det mycket positivt att ta med från 2021. Det gör att jag ser positivt på 2022. Vi har en ny tågplan som låter oss utnyttja kapaciteten än mer effektivt, samtidigt som arbetet med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen självklart fortsätter. Det skapar förutsättningar för ett efterlängtat återtåg, avslutar Roberto Maiorana.

December i siffror

Jämfört med november försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 1,5 procentenheter, medeldistanstågen backade med 3,6 och långdistanstågen med 0,3 procentenheter. Sett till enskilda dagar var punktligheten över 95 procent 1 dag, mellan 90 och 95 procent 12 dagar och under 90 procent 18 dagar.

 • Högst punktlighet för en enskild dag hade nyårsafton då 1 903 av 1 999 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktligheten denna fredag blev därmed 95,2%.
 • Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndagen den 6 december, då 1 900 av 2 604 framförda persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte nådde högre än 73,0 procent var ett flertal incidenter som alla inträffade i det tätt trafikerade Stockholmsområdet. Utöver två spårfel norr om huvudstaden inträffade en olycka i Älvsjö samt att ett brandlarm utlöstes på Stockholms City vilket innebar att tåg behövde evakueras.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,1%
Antal framförda: 42 144. Antal sent inställda avgångar*: 1 086

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 85,2%
Antal framförda: 33 130. Antal sent inställda avgångar*: 2 905

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 72,3%
Antal framförda: 6 819. Antal sent inställda avgångar*: 184

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång

 • 61,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 12,8 procentenheter lägre än dec. 2020.
 • 78,6 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 10,3 procentenheter lägre än dec. 2020.
 • 88,2 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 6,6 procentenheter lägre än dec. 2020.
 • 93,5 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 3,8 procentenheter lägre än dec. 2020.
 • 95,6 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 2,7 procentenheter lägre än dec. 2020.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,9 minuter och för försenade tåg 7,7 minuter

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under månaden

 • 1-13 december: Snö och is i växlar inom Göteborgs trafikledningsområde. Snöberedskapsnivå 2.
 • 1-4 december: Snö och is i växlar inom Malmös trafikledningsområde. Snöberedskapsnivå 2.
 • 5-31 december: Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Säby på sträckan Uppsala-Knivsta.
 • 22-31 december: Hyllie. Utökade inrese- och passkontroller p.g.a. Covid 19-restriktioner.
 • 6 december: Obehöriga i spår / påkörd person vid Älvsjö strax söder om Stockholm C.
 • 16-18 december: Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Lund C.
 • 2 december: Obehöriga i spår vid Årstaberg. Stopp i trafiken på polisens begäran.
 • 22 december: Trafikstopp mellan Eslöv och Lund p.g.a. olycka / påkört fordon.
 • 27-28 december: Kontaktledningsfel / hastighetsnedsättningar vid Ekeby söder om Uppsala C.
 • 6 december: Flertal spårledningsfel vid Blackvreten på Arlandabanan.
 • 6-7 december: Uppkörd / skadad växel vid Ledsgård på Västkustbanan.
 • 1-31 december: Hastighetsnedsättning vid Gamlestaden strax norr om Göteborg C.
 • 2 december. Signalfel mellan Södertälje Syd och Flemingsberg.
 • 7 december: Obehöriga i spår / misstänkt påkörning vid Åkarp norr om Malmö C.

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om:

 • ”Infrastruktur” , Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår.
 • ”Järnvägsföretag”, Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbris.
 • ”Yttre faktorer”, Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder.