Logga in
Logga in

Trafikverket beviljar lån till leverantör av flygtrafikledning

Trafikverket har fått i uppdrag att verkställa ett program med återbetalningspliktiga lån till leverantörer av flygtrafiktjänst. Det innebär att operatören Aviation Capacity Resources AB får 119 miljoner kronor i lån.

Flygplan som lyfter mot blå himmel

Fotograf: Andreas Modess

Den kraftigt minskade flygtrafiken på grund av pandemin har medfört att företag som trafikleder inflygningar till flygplatser i princip tappat alla sina intäkter. Nuvarande system innebär att flygbolag som använder det svenska luftrummet betalar en avgift till de aktörer som flygtrafikleder på flygplatserna. Då avgiftsinbetalningarna minskat kraftigt innebär det en svår ekonomisk situation för leverantörerna av flygtrafikledning. Regeringen bedömer det som viktigt att flygtrafikledning upprätthålls för den kommersiella trafiken samt för att möjliggöra samhällsviktiga lufttransporter.

Villkoret från regeringen var att lånet skulle gå till små och medelstora företag, vilket innebar att endast operatören Aviation Capacity Resources beviljas lån. Lånets storlek begränsas dels av villkor i EU-kommissionens beslut att godkänna lånet och av beräkningar på företagets underskott som Transportstyrelsen gjort. Lånet ska betalas tillbaka under en period på 5 år med en ränta på 1 procent.