Logga in
Logga in

Knuff i rätt riktning räckte inte - tågens punktlighet i juni 2022

Under juni nådde 72 076 av 80 669 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,3 procent. Totalt gjordes 903 175 stopp för på- och avstigning längs de järnvägsspår Trafikverket förvaltar

2022 har så här långt varit ett tålamodsprövande år för både resenärer och järnvägare. Tyvärr blev inte juni något undantag, den knuff i rätt riktning som färdigställandet av det omfattande spårbytet på södra stambanan innebar för punktligheten gick upp i rök när ovanligt höga temperaturer och efterföljande åskoväder vållade problem med både spår och kraftförsörjning.

- Juni var den femte månaden i år där vi fick se en punktlighet precis under 90 procent, så självklart kan vi inte vara nöjda. Till skillnad mot maj var det inte obehöriga i spår som stack ut, utan ett ovanligt vackert väder i slutet av månaden. När vi får temperaturer runt 30 grader flera dagar i sträck utsätts anläggningen för stora påfrestningar, framförallt på sträckor som ännu saknar skarvfria spår. De åskoväder som ofta uppstår i spåren av en värmebölja skapar också en rad utmaningar kring järnvägens el-kraftförsörjning berättar Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Under sommaren fortsätter arbetet från norr till söder med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Fler tåg ska få plats på spåren, och fler ska komma fram tid i tid när flaskhalsar byggs bort.

- Självklart ska tågen gå som tåget, järnvägen är som bekant framtiden på spåren och spelar en viktig roll i att göra Sverige lite närmare. Vi kommer tillsammans med branschen fortsätta göra allt för att vända trenden och få punktlighetskurvan att återigen närma sig 95 procentsmålet avslutar Ann-Sofi Granberg.

Persontågens punktlighet de senaste 13 månaderna.

Tågens punktlighet under juni månader, 2013-2022. 

Juni i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 11 juni då 2 105 av 2 225 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en puntlighet på 94,6 procent. Bästa vardag var onsdagen 22 juni då 2 830 av 3 048 tåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 92,8 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 27 juni. Av 2 628 framförda persontåg ankom 2 205 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktlighetsresultatet inte blev bättre än 83,9 procent var ett antal elanläggningsfel förorsakade av åskväder.  

Sett till enskilda dagar under april så var punktligheten mellan 90 och 95 procent i 13 dagar och under 90 procent i 17 dagar.

Jämfört med maj försämrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment. Kortdistanstågen backade med 0,3 procentenheter medan medel- och långdistanstågen både försämrades med 1,2 procentenheter. I jämförelse med juni 2021 försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 1,7 procentenheter, medeldistanstågen med 3,4 procentenheter medan punktlighetsresultatet för långdistanstågen försämrades med 9,5 procentenheter.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,2%

Antal framförda: 42 137 Antal sent inställda*: 664

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 86,5%

Antal framförda: 31 848 Antal sent inställda*: 1 721

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 73,3%

Antal framförda: 6 684 Antal sent inställda avgångar*: 153

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång)

 • 62,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 7,9 procentenheter lägre än juni 2021.
 • 80,1 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 5,4 procentenheter lägre än juni 2021.
 • 89,3 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 3,0 procentenheter lägre än juni 2021.
 • 94,3 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,4 procentenheter lägre än juni 2021.
 • 96,3 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,9 procentenheter lägre än juni 2021.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,6 minuter och för försenade tåg 7,1 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under juni:

 • 1-30 juni: Hastighetsnedsättning mellan Hagaström och Gävle C.
 • 1-13 juni: Spårbyte på Södra stambanan, Flisby - Nässjö.
 • 28-30 juni: Enkelspårsdrift vid Knivsta på grund av solkurva.
 • 1 juni: Påkörd bro Trollebergsvägen i Lund.
 • 8-10 juni: Dåligt spårläge / enkelspårsdrift Sundbyberg – Duvbo.
 • 8 juni: Nedriven kontaktledning mellan Hallsberg och Kumla.
 • 14 juni: Signalanläggningsfel spår 2-7 på Göteborg C.
 • 26 juni:  Bomfel vid Bryngenäs på Västra stambanan, vägvakt övervakade tågpassage.
 • 17 juni: Tåg med hjulskada vid Katrineholm C. Evakuering av resenärerna.
 • 23-30 juni: Nedsatta hastigheter på grund av höga temperaturer på delar av Stångådalsbanan.
 • 26-30 juni: Nedsatt hastighet på grund av höga temperaturer Fagersta – Brattheden.
 • 10 juni: Spårväxelfel vid Karlberg strax norr om Stockholm C.
 • 8 juni: Signalanläggningsfel vid Västerås västra.
 • 28 juni: Kontaktledningsfel på Västkustbanan.
 • 18 juni: Obehöriga i spårområdet vid Järna söder om Stockholm C.
 • 23-27 juni: Begränsad hastighet på grund av solkurva mellan Ludvika och Fagersta

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om ”Infrastruktur” (Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår), ”Järnvägsföretag” (Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) samt ”Yttre faktorer” (Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).