Logga in
Logga in

Det ska bli enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige

Trafikverket föreslår statlig medfinansiering av åtgärder för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Den 30 juni lämnade vi in vårt förslag till regeringen.

Resenärer möter idag en bred flora av biljetter med olika regelverk och villkor, vilket skapar trösklar för att åka kollektivt lokalt i olika regioner och över regiongränser. Syftet med stödet är att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige. Detta genom att förenkla tillgången till biljetter samt  öka harmonisering och samordning av de regionala biljettsystemen.

−Det behöver bli enklare att resa kollektivt över regiongränser och med olika trafikföretag, säger Anna Sjögren, nationell planerare på Trafikverket. Det behöver också vara enkelt för resenärer att samlat få information om hela resan samt hur man köper biljetter.

Trafikverkets förslag: ett stöd till åtgärder inom fyra områden

Stödet ska kunna lämnas som statlig medfinansiering till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, avseende åtgärder för:

  • förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor,  
  • förenklade köp av biljetter,
  • nationella biljettsamarbeten,
  • återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang.

Medel och uppdrag från regeringen

I april 2022 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett ekonomiskt stöd för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter bör utformas. Nu har vi lämnat in vårt förslag. Regeringen har avsatt medel, 100 miljoner år 2022 och 100 miljoner år 2023, för att ersätta kostnader för utveckling och integrering av regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

Alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt 

−Vi behöver ha en god tillgänglighet i transportsystemet, säger Anna Sjögren. Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit i detta. Vi är flera aktörer som behöver samverka för att göra det enklare att resa med kollektivtrafik.