Logga in
Logga in

Roberto Maiorana kommenterar regeringens beslut om nationell plan

Den 30 november 2021 redovisade Trafikverket uppdraget att ta fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Förslaget gick på extern remiss, och nu har regeringen fattat beslut om planen.

− Med regeringens fastställelsebeslut är förutsättningarna nu satta för vår verksamhet de kommande åren, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Som vid alla planrevideringsomgångar har det även denna gång skett förändringar i fastställelsebeslutet jämfört med planförslaget. Förändringarna rör bland annat ett flertal projekt, där den största rör tilldelningen av medel till det nya signalsystemet ERTMS.  

− Nu kommer vi att behöva analysera hur beslutet ska omsättas i vår verksamhetsplanering.

Den nationella transportinfrastrukturplanen omfattar åtgärder för vidmakthållande och utveckling av den statliga transportinfrastrukturen. Den ekonomiska ramen är 799 mdkr samt tillkommande 82 mdkr från trängselskatter, banavgifter och olika former av medfinansiering med mera.

Det rör sig alltså om en enorm volym av åtgärder som tillsammans ska bidra till ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för både medborgare och näringsliv.

Roberto Maiorana pekar på att genomförandet ställer krav på en god planering, och ett nära samarbete med externa samverkanspartners. Med de stora ekonomiska ramarna följer också ett ansvar att säkerställa att tilldelade medel ger så stor nytta som möjligt.

− Vi har redan påbörjat ett genomgripande arbete, och kommer att intensifiera arbetet för förbättrad kostnadsstyrning och kontroll.

Korta fakta

Fastställelsebeslutet omfattar, förutom fastställd plan för 2022-2033, även beslut om byggstarter och definitiva ekonomiska ramar för länstransportplanerna 2022-2033.