Logga in
Logga in

Spårspring överskuggade majtrafiken

I maj nådde 78 768 av 87 576 persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,9 procent. Totalt gjordes 973 266 stopp för på- och avstigning längs de järnvägsspår Trafikverket förvaltar.

När maj ska summeras är det en sak som sticker ut. Dessvärre handlar det om en toppnotering av det dystrare slaget då spårspring och personpåkörningar inte påverkat punkligheten för en enskild månad i lika stor omfattning sedan 2016.

– Maj var hemsk sett till det stora antalet incidenter med obehöriga i vår spårmiljö. Det är tydligt att vi tillsammans med andra krafter i samhället behöver jobba än hårdare för att öka kunskapen och ändra attityderna. Förutom att vara olagligt, farligt och orsaka förseningar är spårspring också ett allvarligt arbetsmiljöproblem för förarna som inte har möjlighet att väja eller stanna om en person upptäcks på spåren säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

Utöver spårspring har det under månaden inträffat ett antal bränder, fordonsfel och anläggningsfel som också påverkat persontågens punktlighet. Ett glädjetecken är dock att trafikvolymerna fortsätter närma sig nivåerna från före pandemin, även om det fortfarande är för många sent inställda avgångar för att järnvägsbranschen som helhet ska kunna känna sig helt nöjd.

– Det går allt fler tåg, nu ska bara punktligheten upp på de nivåer vi och resenärerna vande sig vid åren 2019 till 2021. Att det 12 kilometer långa spårbytet på södra stambanan mellan Flisby och Nässjö nu äntligen är klart efter tre månaders intensivt arbete blir ett steg i rätt riktning. För punktlighetsarbetet är som bekant mer av ett maraton än en sprint, det finns heller inga genvägar eller förbigångsspår för att nå våra mål – bara ett ihålligt och uthålligt branschsamarbete avslutar Ann-Sofi Granberg.

Interaktiv Sverigekarta – punktlighet senaste månaden

Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg

Historik för punktligheten

Persontågens punklighet senaste 13 månaderna (RT+5)

Diagram 1: Punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 75 510 (Juli 2021) till som mest 89 171 (Mars 2022). Preliminär siffra för maj 2022 är 87 576 framförda persontåg

Punktlighet för majmånaderna perioden 2013 – 2022 (RT+5)

Diagram 2: Punktligheten för framförda persontåg under majmånader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 69 059 (2020) till som mest 88 281 (2019). Preliminär siffra för 2022 är 87 576 framförda persontåg.

Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 15 maj då 2 064 av 2 158 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en puntlighet på 95,6 procent. Bästa vardag var onsdag 4 maj då 2 947 av 3 151 tåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 93,5 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade torsdag 19 maj. Av 3 016 framförda persontåg ankom 2 485 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktlighetsresultatet inte blev bättre än 82,3 procent var en olycka i söder om Stockholm som gjorde att all trafik i området stod still i cirka två timmar.

Sett till enskilda dagar under april så var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent i 14 dagar och under 90 procent i 15 dagar.

Jämfört med april försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 0,2 procentenheter och för medeldistanstågen med 0,4 procentenheter. För långdistanstågen förbättrades resultatet med 5,7 procentenheter. I jämförelse med maj 2021 försämrades punktlighetsresultatet samtliga segment, kortdistanstågen backade med 0,9 procentenheter, medeldistanstågen med 3,4 procentenheter medan punktlighetsresultatet för långdistanstågen försämrades med 13,1 procentenheter.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,5%
Antal framförda: 44 202 
Antal sent inställda*: 871

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 87,7,1,2%
Antal framförda: 36 200 
Antal sent inställda*: 1 177

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 73,3%
Antal framförda: 7 174 
Antal sent inställda avgångar*: 105
*Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång)

 • 64,2 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 9,1 procentenheter lägre än maj 2021.

 • 80,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 6,5 procentenheter lägre än maj 2021.

 • 89,9 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 3,7 procentenheter lägre än maj 2021.

 • 94,6 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 2,2 procentenheter lägre än maj 2021.

 • 96,6 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 1,5 procentenheter lägre än maj 2021.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,5 minuter och för försenade tåg 7,0 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under maj:

 • 1-31 maj: Spårbyte på Södra stambanan, Flisby - Nässjö.
 • 19 maj: Personpåkörning vid Flemingsberg, söder om Stockholm C.
 • 24-25 maj: Spårväxelfel vid Myrbacken, norr om Stockholm C.
 • 20-21 maj: Signalfel vid Björnlunda, söder om Stockholm C.
 • 1-4 maj: Spårfel vid Ekeby, norr om Uppsala C.
 • 5-13 maj: Spårfel vid Ekeby, norr om Uppsala C.
 • 9-10 maj: Brand i en industrifastighet nära spårområdet Uppsala C - Säby.
 • 8-14 maj: Hastighetsnedsättning Uppsala C – Säby.
 • 17 maj: Signalanläggningsfel vid Flen på Södra stambanan.
 • 5 maj: Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra.
 • 17 maj: Spårfel mellan Södertälje och Malmsjö.
 • 17 maj: Urspårat arbetsfordon vid Mölndals nedre, söder om Göteborg C.
 • 13 maj: Heliumballong fast i kontaktledningen och brände av bärlina vid Hyllie.
 • 28 maj: Obehöriga i spårområdet vid Tomteboda norr om Stockholm C.
 • 13 maj: Obehöriga i spårområdet vid Malmö C.

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om ”Infrastruktur” (Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår), ”Järnvägsföretag” (Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) samt ”Yttre faktorer” (Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det andra kvartalet 2022 publicerades 15 juli 2022.