Logga in
Logga in

Vi är en ljusare tid på spåren

Under april ankom 74 839 av 83 349 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,8 procent. Totalt gjordes 914 730 stopp för på- och avstigning längs de spår Trafikverket förvaltar.

Inledningen på 2022 fortsätter vara tuff för tågtrafiken, och därmed tålamodsprövande för många resenärsgrupper med ovanligt många sena tåg och inställda avgångar. Ett litet trendbrott skedde dock när det omfattande spårbytet på västra stambanan, en av de stora pulsådrorna i järnvägssverige, blev klart före påsk.

– Utöver de problem med anläggningen som präglat våren har vi under april också sett ett stort antal incidenter med obehöriga i spår samt ett nyckfullt väder som orsakat både bränder och snödrev. Det är många faktorer som påverkar punktligheten, och det finns ingen enkel lösning. Arbetet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen måste så klart fortsätta för att vi även under tuffa perioden ska kunna leva upp till och gärna överträffa resenärernas förväntningar. Dessutom måste vi i samverkan med andra berörda aktörer komma tillrätta med attityden till spårspring som förutom att påverka punktligheten även är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för förarna säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

När infrastrukturfel uppstår på ”fel” ställe blir konsekvenserna för punktligheten tyvärr stor och omedelbar, vilket inte minst vårens två stora spårbytesarbeten på södra och västra stambanan visat. Samma gäller fordonsfel. Om de som nu i april inträffar i områden där trängseln på spåren är som störst blir också fler tåg, och i förlängningen fler resenärer, drabbade.

– Järnvägen har haft en tuff start på sitt återtåg, men allt är inte nattsvart. Förutom trendbrottet i punktligheten från mitten av månaden ser vi också hur trafikvolymerna fortsätter återhämta sig. Vi får hålla i och hålla ut, jag är övertygad om att järnvägen och resenärerna är på rätt spår och att vi går både en punktligare och ljusare tid till mötes avslutar Ann-Sofi Granberg.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.
Diagram som visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 75 510 (Juli 2021) till som mest 89 171 (Mars 2022). Preliminär siffra för april 2022 är 83 349 framförda persontåg

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 75 510 (Juli 2021) till som mest 89 171 (Mars 2022). Preliminär siffra för april 2022 är 83 349 framförda persontåg

Diagram som visar punktligheten för framförda persontåg under aprilmånader sedan 2013.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under aprilmånader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 70 189 (2020) till som mest 84 114 (2019). Preliminär siffra för 2022 är 83 349 framförda persontåg.

April i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 16 april då 1 889 av 1 980 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en puntlighet på 95,4 procent. Bäst vardag var onsdag 13 april då 2 914 av 3 180 tåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 91,6 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade torsdag 7 april. Av 3 128 framförda persontåg ankom 2 596 sin slutstation i rätt tid. De enskilt största orsakerna till att punktlighetsresultatet denna torsdag inte blev bättre än 83,0 procent var utöver pågående spårbyten på södra och västra stambanan även ett växelfel vid Ulriksdal norr om Stockholm som orsakde tågköer, trängsel och förseningar.

Sett till enskilda dagar under april så var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent i 15 dagar och under 90 procent i 13 dagar.

Jämfört med mars förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment, kortdistanstågen ökade med 0,6 procentenheter, medeldistanstågen med 1,6 och långdistanstågen med 12,6 procentenheter. I jämförelse med april 2021 försämrades dock punktlighetsresultatet för alla tre segmenten, kortdistanstågen backade med 1,0 procentenheter, medeldistanstågen med 5,0 procentenheter medan punktlighetsresultatet för långdistanstågen försämrades med 19,0 procentenheter.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,7%
Antal framförda: 42 679 Antal sent inställda*: 652

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 88,1,2%
Antal framförda: 33 756 Antal sent inställda*: 1 447

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 67,6%
Antal framförda: 6 914 Antal sent inställda avgångar*: 93

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång)

 • 64,7 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 8,8 procentenheter lägre än april 2021.
 • 81,4 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 6,3 procentenheter lägre än april 2021.
 • 89,8 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 4,2 procentenheter lägre än april 2021.
 • 94,1 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 3,3 procentenheter lägre än april 2021.
 • 96,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 2,5 procentenheter lägre än april 2021.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,7 minuter och för försenade tåg 7,6 minuter.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under april

 • 1-12 april: Spårfel som innebar hastighetsnedsättningar/enkelspårsdrift på Västra stambanan, Sparreholm – Flen.
 • 1-31 april: Spårfel som innebar hastighetsnedsättningar/enkelspårsdrift på Södra stambanan, Flisby - Nässjö.
 • 19 april: Stopp för all trafik på grund av brand i spårområdet vid Årstaberg söder om Stockholm C.
 • 7 april: Begränsad framkomlighet på grund av spårväxelfel vid Ulriksdal norr om Stockholm C.
 • 28 april. Tillbud med tåg gav temporärt stopp för trafiken genom Stockholm Odenplan.
  22 april: Trasigt tåg söder om Stockholm C, stopp i trafiken på grund av evakuering av resenärer.
 • 11 april: Signalanläggningsfel vid Kimstad på Södra stambanan.
 • 14 april: Kontaktledningsfel vid Järlebo på Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle.
 • 29 april: Begränsad framkomlighet på grund av befarat spårfel vid Ekeby söder om Uppsala C.
 • 7 april: Kraftigt snöfall/snödrev som gav enkelspårsdrifter Storvik-Avesta-Fagersta-Frövi.

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om ”Infrastruktur” (Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår), ”Järnvägsföretag” (Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) samt ”Yttre faktorer” (Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det första kvartalet 2022 publicerades 27 april 2022.