Logga in
Logga in

Därför är vägbelysningen tänd under Earth Hour

Frågan att släcka ner vägbelysningsanläggningar under Earth Hour har diskuterats i Trafikverket. Vårt beslut är att inte släcka ner belysningen, främst av trygghets- och trafiksäkerhetsskäl.

På lördag den 26 mars anordnas den globala manifestationen Earth Hour, som innebär att hushåll och företag uppmanas att släcka sina lampor under en timme, som en symbol för miljö- och klimatfrågorna.

För att minska klimatpåverkan och energiåtgång arbetar vi kontinuerligt med energieffektivisering av anläggningarna, utan att göra avkall på trygghet, tillgänglighet eller minskad trafiksäkerhet. Årligen investeras det betydande belopp för att öka energieffektiviteten på Trafikverkets anläggningar, mestadels genom utbyte till effektivare belysningsteknik.

Vi arbetar ständigt med att minska belysningens negativa påverkan på djur och natur,  i samarbete med våra ekologer.

Den belysning som Trafikverket har längs vägarna finns där av en mängd faktorer, som behov av att förstärka trygghet, öka tillgänglighet samt av trafiksäkerhetsskäl för att minska olycksrisker.

Med hänsyn till dessa faktorer har Trafikverket i likhet med tidigare år beslutat att inte heller denna gång släcka ner belysningen under Earth Hour.