Logga in
Logga in

Stökigt i tågtrafiken under februari

Under februari ankom 70 298 av 78 441 persontåg sin slutstation i tid, en punktlighet på 89,6 %. Totalt gjordes 879 255 stopp för på- och avstigning längs spåren Trafikverket förvaltar mellan Riksgränsen och Trelleborg.

Februari blev en stökig månad för både järnvägsföretag och resenärer. Utöver oväder, urspårningar och fordonsfel har ett antal akuta problem i anläggningen påverkat punktligheten. Den brand som uppstod i ett teknikhus norr om Stockholm tillsammans med ett omfattande spårfel mellan Flen och Sparreholm på Västra stambanan fick nästan 3000 persontåg, varav en majoritet var fjärrtåg, att bli försenade till sina slutstationer. I slutet av månaden upptäcktes ytterligare ett akut spårfel vid besiktning, den här gången på södra stambanan mellan Flisby och Nässjö.

– Februari var helt ärligt en riktigt trist månad ur punktlighetssynpunkt med flera olika störningar. Extra tråkigt är det så klart med akuta fel i anläggningen när alla järnvägsföretag nu står i startgroparna för att kunna hälsa resenärerna tillbaka efter två år av restriktioner och rese-begränsningar säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik, och fortsätter:

– Den här typen av omfattande akuta fel på några av våra mest trafikerade banor är dessbättre ovanliga. När de tack vare  löpande besiktningar upptäcks finns så klart inget alternativ till att sänka hastigheten tills de aktuella sträckorna kunnat rustas upp och moderniseras. Säkerheten går alltid först, även om det under en period innebär längre restider och därmed en sämre punktlighet.

Februari i siffror

Jämfört med januari försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 1,6 procentenheter, medeldistanstågen backade med 2,0 och långdistanstågen med 14,1 procentenheter.

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent 14 dagar och under 90 procent 12 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördagen 5 februari med 96,2 procent då 2 122 av 2 196 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Högst punktlighet en vardag inföll fredagen 11 februari, då 2 801 av 3 011 framförda tåg ankom i tid, punktlighetsresultatet blev därmed 93,0 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 21 februari då 2 309 av 2 878 framförda persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte var bättre än 80,2 procent denna måndag var ett kraftigt oväder med hårda vindar och omfattande snöfall som drabbade mellersta Sverige.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,2%

Antal framförda: 40 247                Antal sent inställda avgångar*: 915

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 88,0%

Antal framförda: 32 152                Antal sent inställda avgångar*: 2144

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 67,5%

Antal framförda: 6 042                  Antal sent inställda avgångar*: 126

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång

 • 64,6 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 2,7 procentenheter högre än feb. 2021.
 • 81,2 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 1,5 procentenheter högre än feb. 2021.
 • 89,6 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,8 procentenheter högre än feb. 2021.
 • 94,0 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – likvärdigt med februari 2021.
 • 96,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,4 procentenheter lägre än feb. 2021.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,7 minuter och för försenade tåg 7,5 minuter.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under månaden

 • 17-28 februari: Spårfel / hastighetsnedsättning på sträckan Sparreholm – Flen på Västra stambanan.
 • 8-17 februari: Elanläggningsfel och signalfel efter en brand i ett teknikhus 8 februari vid Myrbacken på Ostkustbanan/Arlandabanan.
 • 7-9 februari: Spår- och växelfel vid Skavstaby, norr om Stockholm C.
 • 25-28 februari: Banarbete / hastighetsnedsättning på sträckan Flisby – Nässjö på Södra stambanan.
 • 21-22 februari; Snöstorm inom Hallsbergs, Stockholms och Gävles trafikcentralsområden.
 • 23-24 februari. Begränsad framkomlighet vid Dingtuna på Mälarbanan p.g.a. ett urspårat tågfordon.
 • 10 februari: Transmissionsfel / signalfel vid Huvudsta strax norr om Stockholm C.
 • 3-4 februari: Kontaktledningsfel vid Örtofta på Södra stambanan.
 • 1 februari: Obehöriga i spårområdet vid Malmö C.
 • 21 februari: Signal- och spårledningsfel vid Norrköping C.

 • 24 februari: Elanläggningsfel vid Hallsbergs personbangård.
 • 21 februari: Spårväxelfel vid Västerås västra.


Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om

 • ”Infrastruktur” (Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår),
 • ”Järnvägsföretag” (Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) samt
 • ”Yttre faktorer” (Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda persontåg har varierat från 72 400 (februari 2021) till som mest 85 010 (september 2021). Preliminär siffra för februari 2022 är 78 441 framförda persontåg.

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under februarimånader sedan 2013. Antal framförda persontåg har varierat från 67 163 (2013) till som mest 83 398 (2020). Preliminär siffra för 2022 är 78 441 framförda persontåg.