Logga in
Logga in

Bidrag till enskilda väghållare efter ovädret Hans

Ovädret Hans har påverkat många enskilda vägar. För att kunna ansöka om bidrag till särskilda driftåtgärder ska den enskilda vägen sedan tidigare vara berättigad till driftbidrag.

Vägföreningar kan söka bidrag till särskilda driftåtgärder, det är en del i vår ordinarie verksamhet. För att kunna ansöka ska den enskilda vägen sedan tidigare vara berättigad till driftbidrag.

– Åtgärder för att vägen ska vara framkomlig kommer först. På grund av konsekvenserna av ovädret med till exempel sönderspolade vägar, kommer vi nu att prioritera dessa ansökningar. Trafikverket omfördelar årets återstående medel, cirka 30 miljoner kronor, mellan länen för att kunna bistå de mest drabbade väghållarna, berättar Staffan Eriksson, enhetschef Enskilda vägar, Trafikverket.

– Beroende på vägkategori kan vi ge bidrag till mellan 40-70 procent av kostnaden för att återställa vägen. Ansökan görs på samma sätt som för särskilt driftsbidrag, förutom att åtgärden i akuta fall kan behöva utföras innan man fått beslut från Trafikverket. Dokumentera skadorna, ta bilder och kontakta Trafikverkets utredare, säger Staffan.

Det går att ansöka om särskilt driftbidrag året ut. Om behovet är större än de medel vi har att fördela, överförs ansökan till 2024 års bidragshantering. Ingen ny ansökan behöver i så fall skickas in. Trafikverket kommer att betala ut bidrag så långt pengarna räcker och för de vägar som påverkats mest av vattnet.