Logga in
Logga in

Dags att välja lokalisering av dubbelspår genom Hudiksvall

Vi har utrett var ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan via Hudiksvall skulle kunna byggas. Ett av sex korridoralternativ ska väljas och vi vill veta vad du tycker.

Måndag 17 januari presenterar vi handlingarna för samråd om korridoralternativ för utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan på delen Enånger-Idenor-Stegskogen. På grund av rådande pandemi så kommer samrådet att ske helt digitalt.

– Självklart är det tråkigt att vi inte kan träffa berörda rent fysiskt och informera om de olika förslagen. Men vi bjuder in till ett digitalt Öppet hus där vi informerar och då det finns möjlighet att ställa frågar. Och de presentationer och filmer som finns att ta del av på webbplatsen ger en bra bild av förslagen, säger Peter Nyberg, projektledare på Trafikverket.

Delen Enånger–Idenor–Stegskogen utgår från Enånger i söder och sträcker sig knappt 40 kilometer norrut via Hudiksvall till Stegskogen. Utredningen omfattar nytt dubbelspår i ny linjesträckning, med en hastighetsstandard av 250 km/tim för snabbtåg och 100 km/tim för godståg. Längs deletappen planeras stationer i eller i anslutning till Iggesund och Hudiksvall.

Olika förslag på stationslägen presenteras

- Vi väntar oss ett stort intresse för samrådet, kanske särskilt för de tre förslag på stationslägen i Hudiksvall och två stationslägen i Iggesund som presenteras, säger Peter Nyberg.

Slutligt val av korridor och stationslägen i Hudiksvall och Iggesund beräknas till 2023.

Under 2021 hölls samråd för ett antal tillkommande ytor som nu har fogats in i de sex korridoralternativen i samrådshandlingen. Samrådshandlingen innehåller även en samlad jämförelse för de alternativa korridorerna som finns för etappen.

– Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta arbete med val av lämpliga korridorer på hela Ostkustbanan, som ska vara klart under 2023, säger Peter Nyberg.

Fram till 18 mars har allmänheten, myndigheter och föreningar möjlighet att komma med synpunkter på samrådshandlingen.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59