Logga in
Logga in

Byggstart för säkrare väg mellan Katrineholm och Alberga

Nu börjar vi bygga om riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri 2+1-väg. När arbetet är klart ökar trafiksäkerheten på flera sätt.

Den 33 kilometer långa sträckan mellan Katrineholm och Alberga är ett viktigt pendlings- och godsstråk. Samtidigt är omkörningsmöjligheterna få och sikten bitvis dålig. Nu börjar bygget, som innebär ett helhetsgrepp om säkerheten på vägen. Det handlar bland annat om att göra vägen mötesfri.

– Vi bygger löpande om våra större stråk så att de blir mötesseparerade med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är en av de mest effektiva åtgärderna för att undvika allvarliga olyckor, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket.   

I projektet ingår även andra åtgärder som ger stor effekt på trafiksäkerheten på vägen. Det handlar till exempel om att värna oskyddade trafikanter genom en ny cykelväg mellan Katrineholm och Bie. Det handlar även om att bygga om flera korsningar så att de blir säkrare, med till exempel separata vänstersvängfält.

När den nya vägen är färdig minskar restiderna genom att hastigheten kan höjas till 100 km/h.

- Vi vet att det här är ett efterlängtat bygge. När vi är klara blir vardagen smidigare och säkrare för både pendlare och yrkestrafik, säger Rami Yones.

Sänkt hastighet där bygget pågår

Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten kommer att vara begränsad på de platser där arbete pågår. Det kan innebära sänkta hastigheter och provisoriska vägbanor förbi byggarbetsplatserna.

Fakta om projektet och mötesfria vägar

Byggtid: 2022-2024

Längd: 33 kilometer, varav 3 km byggs i ny sträckning utanför Äs.

Trafikmängd: 4 000-6 000 fordon per dygn

Mötesfria vägar: Mitträcken beräknas rädda cirka 65 trafikanters liv varje år. Under de kommande 5-10 åren ska Trafikverket bygga mer än 10 mil ny mötesseparerad väg i Mälardalsregionen.

Riksväg 56 kallas ibland Räta linjen eftersom vägen har en relativt rak sträckning mellan Norrköping och Gävle, till skillnad från E4 som går via Stockholm och är 39 km längre. Den ingår i det nationella stamnätet och har stor betydelse för godstransporterna genom landet.