Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Släpvagn Foto: Christina Sundien

Nytt utökat B-körkort 96 för tyngre släp

Utökad B-behörighet infördes den 19 januari 2013 och är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden är att du kan köra med tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Om du redan har ett B-körkort behöver du bara göra ett körprov hos Trafikverket för att få utökad B-behörighet.

Via Transportstyrelsens e-tjänst Släpvagnskalkylatorn kan du ta reda på vilken behörighet du behöver för att dra tyngre släpvagnar.

Med utökad B-behörighet har du rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3500 kg alternativt att släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.

Viktig inför provet

  • Boka körprovet i god tid inför sommaren.
  • Du måste fotografera dig hos Trafikverket Förarprov. Du kan inte ta med eget foto.
  • Du tillhandahåller själv lämplig bil och släp. Du får inte själv köra provfordonen till körprovet. Istället kan du ta hjälp av någon som har BE- eller utökad B-behörighet
  • Fordonskombinationen, bil och släp, ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.
  • Släpet ska vara lastat till minst halva maximilasten.
  • Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion minst lika hög och bred som bilen.
  • Lasten ska bestå av förankringsbart gods av styckegodskaraktär.

Hur går körprovet till?

I körprovet ingår hopkoppling av bil och släp, säkerhetskontroll, körning i och utanför tätort, två manöverprov varav minst ett innehåller backning; rak backning före eller efter sväng, isärkoppling av bil och släp. Under provet görs en helhetsbedömning av körningen.

Bakgrund

Bakgrunden till de nya reglerna som infördes den 19 januari 2013 är ett EU-direktiv som syftar till trafiksäkrare och enhetligare körkortsbestämmelser inom hela EU.