Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färre döda i trafiken ─ men minskningen har planat ut

Färre personer omkom i trafiken förra året än året innan men minskningen har planat ut. Det krävs fler insatser för att klara maxsiffran 220 dödade år 2020 ─ ett etappmål på vägen mot nollvisionen.

Under 2015 omkom 259 personer i vägtrafikolyckor. Det är en minskning med fyra procent jämfört med 2014 då 270 personer miste sitt liv i vägtrafikolyckor. Minskningen finns bland fotgängare och cyklister. Antalet omkomna bilister och motorcyklister ökade jämfört med 2014.

Målet är att högst 220 personer ska omkomma på svenska vägar senast 2020. För att nå målet krävs en årlig minskning på 5 procent.

– Minskningen av omkomna i vägtrafiken har stagnerat och det är inte längre lika säkert som tidigare att vi kommer att nå målet, det vill säga en halvering av antalet omkomna mellan år 2007 och 2020. För att vara säkra på att nå målet behöver vi göra insatser som minskar antalet dödsolyckor bland såväl bilister, motorcyklister, fotgängare som cyklister, säger Johan Strandroth, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

Hastighetsgränserna hålls i för liten omfattning och hastighet är ett insatsområde som bedöms vara det allra viktigaste för att nå målet 2020. 40 liv skulle räddas om målen kring hastighetsefterlevnad nås. Dessutom kan åtgärder inom det här området få effekt relativt snabbt. På det statliga vägnätet är trafiksäkerhetskameror (ATK) det enskilt viktigaste verktyget för att få fler trafikanter att hålla rätt hastighet.

75 personer omkom i alkohol- eller drogrelaterade olyckor år 2015 vilket är 29 procent av alla omkomna.

När det gäller allvarligt skadade i trafiken är knappt hälften cyklister. En förutsättning för att få en positiv utveckling är därför att cykelsäkerheten förbättras.

Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. Sedan Nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade fortsatt att minska i vägtrafiken.

Analysrapporten: Tillsammans för Nollvisionen