Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tar tekniken till hjälp i kampen mot ogräs

Trafikverket tar hjälp av modern teknik inför sommarens ogräsbekämpning på järnvägsspåren. Det nya ogräståget kan skanna av banvallen och spruta exakt där ogräset växer. Ett nytt webbaserat kartverktyg håller koll på de ytor som inte ska besprutas.

Det är av säkerhetsskäl som Trafikverket bekämpar växtlighet i spåren. Ogräs orsakar spårhalka, och försämrar också dräneringen, vilket kan påverka spårets stabilitet. Sly gör det svårare för lokförare att se signaler och hinder på spåren. Bekämpningen är därför nödvändig för att behålla järnvägens standard och livslängd.

Under våren har Trafikverket lanserat ett nytt webbaserat kartverktyg. Det gör det enklare att snabbt se de områden som inte ska besprutas, så kallade restriktionsytor.

– Tack vare det nya kartverktyget hoppas vi förenkla arbetet både för Trafikverket och för miljöhandläggare hos kommunerna och på länsstyrelserna, säger Jonas Lycksell, projektledare för kemisk ogräsbekämpning i Trafikverket.

Trafikverket har ett kontrollprogram för att mäta om bekämpningsmedel sprids till grundvattnet. Mätningar har gjorts på fem platser i landet under ett år. Hittills har resultaten inte visat på någon spridning. 

– I år har vi även inlett en inventering av alla enskilda brunnar nära järnvägen. De uppgifterna ger oss ökad säkerhet om exakt var brunnar finns inom restriktionsytorna, säger Jonas Lycksell.

Tågtrafiken i Sverige har ökat kraftigt de senaste tio åren. Tågtrafik och underhållsinsatser måste samsas om den allt mer begränsade tiden på spåren. Ogräsbekämpningen görs därför med snabba och effektiva metoder. Det innebär att ogräs på spåren bekämpas med kemiska medel.