Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Fotograf, Håkan Ignell

Hur påverkas fladdermusen av utomhusbelysning med LED?

Byte till LED-lampor i gatubelysningen ger minskad energiförbrukning, men hur påverkas djur och natur? Trafikverket satsar på ett forskningsprojekt som ska kartlägga LED-belysningens ekologiska effekter och ge rekommendationer för att minimera påverkan.

LED-belysning innebär möjligheter att spara energi och minska spilljus och ljusföroreningar. Alltmer väg- utomhusbelysning byts därför ut mot LED-lampor. Men LED har en våglängdsfördelning som är mer lik dagsljus än det gula ljuset från traditionella lampor. Detta innebär en risk för ekologisk påverkan på nattlevande djur. Därför har Trafikverket initierat ett forsknings- och innovationsprojekt som ska ta fram rekommendationer för att minimera LED-belysningens ekologiska effekter.

– Studiens syfte är att ge kunskap om hur LED-ljus utomhus påverkar djur och insekter över årstiderna. Utifrån resultatet kan vi ta fram åtgärder och rekommendationer för en bättre hållbar samhällsutveckling, säger Petter Hafdell, projektledare, Trafikverket.

– Om man kan undvika negativa ekologiska konsekvenser genom bättre rekommendationer för när under dygnet och året som utomhusbelysningen ska vara tänd är det miljömässigt en stor vinst, säger Annika Jägerbrand, forskningsledare på naturmiljökonsultföretaget Calluna.

Forskningsprojektet är unikt eftersom det saknas sammanställd kunskap om vilken ekologisk påverkan som utomhusbelysning med lysdioder har och hur detta kan förebyggas. Projektet kommer att kartlägga vilken djur- och naturpåverkan som LED-belysning har, identifiera under vilka förutsättningar utsatta djurgrupper påverkas av ljusföroreningar samt ge konkreta rekommendationer för att minimera påverkan på djur och natur med fokus på nordiska förhållanden.

Resultaten från projektet, där även Transportstyrelsen är medfinasiärer, kommer att bli vägledande i arbetet med energieffektivare och mer miljöanpassad utomhusbelysning. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2017.

Kontakperson hitter du längst upp på sidan under Kontakta oss.