Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sjösättning av Marieholmstunnelns första del

Marieholmstunneln i Göteborg byggs för fullt och snart är det dags för en viktig milstolpe. Trafikverket ska sjösätta det första tunnelelementet och bogsera ut det i Göta älv.

Den prelimära tidpunkten för sjösättningen är satt till förmiddagen onsdag den 12 april.

Marieholmstunneln i Göteborg byggs för fullt och snart är det dags för en viktig milstolpe. Trafikverket ska sjösätta det första tunnelelementet och bogsera ut det i Göta älv. Den prelimära tidpunkten för sjösättningen är satt till förmiddagen onsdag den 12 april.

Marieholmstunneln är en så kallad sänktunnel, vilket innebär att man bygger tunneln i delar på land i en torrdocka. Det första av de tre tunnelelementen ska nu sjösättas och bogseras ut från sin position i torrdockan till Göta Älv. Tunnelelementet, som väger 25 000 ton är 100 meter långt, 32 meter brett och 10 meter högt.

– Sjösättningen är ett mycket spektakulärt moment i bygget av tunneln, säger Stein Kleiven som är projektchef på Trafikverket för Marieholmsförbindelsen. Dessutom är det en unik händelse. Det färdigställs endast ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.

Vid transporten från dockan till parkeringsläget i älven används dels ett komplicerat vajerspel där man vinschar ut tunnelelementet från dockan för att sedan som sista moment använda en bogserbåt som kompletterar vajerspelet. Momentet tar cirka 3-4 timmar. Det element som nu sjösätts kommer att ligga i ett parkeringsläge strax utanför torrdockan tills det är dags för att genomföra sänkningsprocessen senare i höst.

Allmänheten kommer att kunna se processen från den nya gång- och cykelbron på nya Marieholmsbron. Tidpunkten för sjösättningen är preliminär, dels av byggtekniska skäl och dels för att man måste ta hänsyn till väderleksförhållanden.

Fakta:

  • Marieholmstunneln byggs för att minska sårbarheten i Göteborgs transportsystem.
  • Tunneln kommer att gå under Göta älv och ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet.
  • Den byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i varje riktning.
  • Trafiköppning sker 2020 och kostnaden beräknas till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.
  • Marieholmstunneln ingår i Västsvenska paketet.

Pressvisning:
Först dagarna innan fattas beslut om sjösättning, och då går det ut en inbjudan till pressvisning. Den kommer att starta med en genomgång på projektkontoret. Sjösättningen kan sedan följas på nära håll i anslutning till torrdockan.

Kontaktpersoner hittar du längst upp på denna sidan under fliken "Kontakta oss".