Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fler åtgärder krävs för att nå Nollvisionens etappmål 2020

Under 2016 dödades 270 personer i vägtrafikolyckor, det är elva fler än året innan. För att uppnå etappmålet om högst 220 omkomna och 4100 allvarligt skadade år 2020 måste säkerheten höjas för bilister och oskyddade trafikanter.

– Vi måste agera snabbt för att höja säkerheten på de statliga vägarna, och förbättra möjligheten att cykla säkert, för att vi ska nå Nollvisonens etappmål 2020, säger Johan Strandroth, sakkunning på Trafikverket.

En närmare analys av trafiksäkerhetsutvecklingen av antalet omkomna visar att den är mest tydlig i biltrafiken, och det beror till stor del på de höga hastigheterna ute på vägarna. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Därför genomför Trafikverket en översyn av hastighetsgränserna sedan drygt tio år tillbaka, för att anpassa hastigheterna till vägarnas säkerhetsstandard. Fram till 2020 kommer Trafikverket att sänka hastigheten på cirka 220 mil 90-vägar som saknar mitträcke, och sätta upp mitträcken på cirka 40 mil 90-vägar.

Trafiksäkerhetskameror hjälper också till att sänka hastigheten, minska antalet skadade och rädda liv. De nuvarande 1 500 kamerorna räddar cirka 20 liv per år. Under kommande år ska Trafikverket och Polisen därför sätta upp 200 nya kameror på Sveriges vägnät. Det är också viktigt att Polisen är närvarande i trafiken och övervakar den manuellt.

För att nå målet om allvarligt skadade måste även säkerheten för cyklister förbättras. Cykel- och gångbanor måste underhållas bättre, eftersom en stor andel av cyklisterna skadas i singelolyckor. Hastigheten vid gång-, cykel- och mopedvägar behöver sänkas, och hjälmanvändningen bland cyklister måste öka i snabbare takt.

Alkohol och droger i trafiken är ett problem som ökar. Nästan en tredjedel av det totala antalet omkomna i vägtrafikolyckor under 2016 var alkohol- eller drogrelaterade. Under 2015 var andelen 29 procent.

Regeringen föreslog 1997 att riksdagen godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (Nollvisionen), samt att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

Läs mer i Resultatrapporten Trafiksäkerhet 2017 som finns på Trafikverkets webbbutik (extern länk).

 

Kontaktpersoner hittar du längst upp på denna sida under fliken "Kontakta oss".