Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vision Zero – en internationell kamp mot döden i trafiken

1,3 miljoner människor dör varje år på världens vägar. Världsledande experter, ministrar och beslutsfattare från stora delar av världen samlades två dagar i Stockholm för att diskutera hur den siffran ska kunna bli noll.

Jean Todt, FN:s särskilda sändebud i trafiksäkerhetsfrågor, menar att dagens situation är helt oacceptabel. 3500 människor, varav 500 barn, dör i vägtrafiken varje dag. I åldersgruppen 15-29 år är vägolyckor den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen. Skrämmande siffror som han inte tror att människor i allmänhet är medvetna om.

– Vi måste sprida kunskap om den pandemi av döda i trafiken som drabbar världen. När man talar om fruktansvärda pandemier så nämner man kanske aids, malaria och tuberkulos. Olyckligtvis är vägtrafiken på samma nivå.

Trafiksäkerhet är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling

Han menar att vi vet vad botemedlet mot denna världsomfattande sjukdom är; åtgärder inom lagstiftning, utveckling av infrastruktur och fordon samt bättre räddning, vård och rehabilitering efter olyckorna. Trafiksäkerhetsfrågan är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Frågan är därmed högre på den internationella agendan än tidigare, men alla länder behöver prioritera säkerhet i trafiken. Jean Todt ser Sverige som ett föredöme och hoppas att vi fortsätter vara drivande i frågan.

Trafikverket har en viktig roll internationellt

Generaldirektör Lena Erixon menar att Trafikverket har en viktig roll att hålla ihop arbetet med Nollvisionen i Sverige. Vi har nått en platå där antalet döda eller allvarligt skadade i trafiken inte minskar längre, men visionen lever i allra högsta grad. Vi behöver nu göra mer, arbeta än mer målinriktat för att nå resultat. Bland annat genom att använda ny teknik och sätta mer fokus på oskyddade trafikanter. I ett internationellt perspektiv ska Trafikverket bistå länder med kunskap som nu tar sig an Nollvisionen.

Fakta Nollvisionen

Regeringen föreslog 1997 att riksdagen godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen), samt att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.