Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Personlig registreringsskylt ger 4 miljoner till trafiksäkerhet

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt inom vägtrafiksäkerhet. Nu delar Trafikverket ut drygt fyra miljoner kronor till 16 nya projekt.

Skyltfonden ger bidrag till idéer om förbättrad vägtrafiksäkerhet. Vårens ansökningsprocess är till ända och generaldirektör Lena Erixon har beslutat om utdelning av medel ur fonden. Fokus ligger på oskyddade trafikanter, framför allt cyklister och fotgängare.

16 nya projekt får dela på 4 335 500 kronor

Skyltfondens medel ska användas till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Det är 16 olika projekt som får dela på vårens utdelning. Projekten handlar bland annat om cykeldäck med automatisk anpassning av dubbfunktion beroende på yttertemperatur, rollatorn – en svensk uppfinning, kan den utvecklas vidare, utveckling av säkrare trafikmiljöer för barn och flera andra projekt för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Här kan du läsa mer om de nya 16 projekten (pdf-fil)

Innovationer som ska göra det säkrare i vägtrafiken

Det handlar om att stötta goda idéer inom trafiksäkerhet, för att rädda liv på våra vägar. Skyltfonden är ett sätt att styra mot Nollvisionen - att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det gäller för både skyddade trafikanter som exempelvis bilister och alla oskyddade trafikanter som motorcyklister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter.

– Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi vill att resultaten ska vara användbara och tydliga för trafikanterna, säger Anita Ramstedt, PLkvt och ordförande i Skyltfondens beredningsgrupp. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år.

Fakta om Skyltfonden

Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande. Skyltfonden delar ut medel till olika trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna ska vara hos Trafikverket senast den 1 mars respektive den 1 oktober.