Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordens färjerederier arbetar tillsammans för minskat fossilberoende

Säkerhet, service, minskat fossilberoende och gemensamma forskningsprojekt är områden som nordens rederier nu tillsammans ska arbeta med.

I ett gemensamt uttalande i samband med Nordiskt Färjedriftsmöte i Vaxholm 5-6 september enades rederierna gemensamt arbeta för tre strategiska mål:

  • Optimal bemanning och utbildning med fokus på säkerhet och service
  • Minskat fossilberoende genom miljöteknisk utveckling
  • Samverkan kring relevanta forskningsprojekt.

Dessa mål ska stimulera till utveckling av vägfärjeverksamheterna och skapa förutsättningar för samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna. Uppföljning av de åtgärder och insatser som kommer att vidtas ska presenteras vid Nordiskt färjedriftsmöte 2019. Vid mötet deltog även företrädare från Statens vegvesen, Nordens största beställare av vägfärjetrafik.

Vaxholm 6 september 2017

Matti Vehviläinen Direktör Närings- trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland
Mats Rosin VD Finferries, Finland
Magnus Eriksson Teknisk inspektör Ålands landskapsregering Jan Fritz Hansen, Faerge Sekretariatet Danmark
Anders Werner rederichef Trafikverket Färjerederiet

För kontaktuppgifter se kontakta oss ovan på denna sida.