Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets inköpsverksamhet är ett föredöme

Trafikverket har gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Resultatet är en handbok om upphandling som myndigheter och kommuner ska kunna använda.

 

Trafikverket använder bland annat innovationsupphandling som verktyg det gynnar och stimulerar utveckling på leverantörsmarknaden. Innovationsupphandling kan ses som ett incitament för att få bättre funktion och ökad produktivitet. I praktiken innebär det att vi ställer krav på funktion snarare än går in och detaljstyr.

Sociala krav viktigt i Trafikverkets upphandlingar

– Jag är glad över att vi kan dela med oss av vår kunskap kring inköp till andra verksamheter. Det gynnar hela marknaden. Som den stora beställare vi är, är det också oerhört viktigt att Trafikverket står främst i ledet när det gäller att motverka social dumpning och att vi hela tiden arbetar aktivt för att säkerställa goda arbets- och anställningsvillkor i upphandlingar, säger Åsa Markström, tillförordnad chef inköp och logistik.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för hur vi arbetar med strategiska offentliga inköp och det arbetsrättsliga regelverket på arbetsmarknaden.Trafikverket gör affärer för 40 miljarder kronor per år vilket gör oss till den största beställaren i anläggningsbranschen.

– Ett viktigt verktyg är det löpande samarbetet med leverantörerna och branschen där vi utvecklar metoder och leveranser i inköpsprocessen. Vi har också infört kontrollsystem och uppföljning av inköpsprocessen och leverantörerna, säger Åsa Markström.