Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bättre uppföljning av vinterväghållning på statliga vägar

Snöröjning och halkbekämpning är ett måste för framkomligheten på våra vägar under vintern. Nu förbättrar därför Trafikverket sin kontroll.

För att hålla de statliga vägarna körbara under vintern upphandlar Trafikverket entreprenörer som sköter snöröjning och halkbekämpning. Trafikverket ska också se till att entreprenörerna följer kraven som ställs i upphandlingarna.

Oförändrade tidskrav men bättre uppföljning

Inför de nya kontrakten har Trafikverket ändrat sitt sätt att följa upp vinterväghållningen. Kraven på entreprenörerna och utförandet är desamma som tidigare, men kontrollen blir noggrannare. Information om de skärpta uppföljningen fick vägföreningarna redan under våren och entreprenörerna i samband med upphandlingen.

– Enskilda vägar är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för tillgänglighet i hela landet. Möjligheten för våra entreprenörer att arbeta för flera väghållare är oförändrad. Men Trafikverket varken får eller kan använda skattebetalarnas pengar för att ploga privata vägar, säger Ulrika Honauer, avdelningschef vägsystem.

Trafikverket ger årliga bidrag till privata vägar och bistår med rådgivning vid upphandling. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet och kommuner och privatpersoner för de enskilda vägarna. Det innebär att väghållaren för kommunala- och privata (enskilda) vägar ansvarar själva för att handla upp plogning.

Mellan den 1 oktober och 30 april kräver vi att våra entreprenörers vinterorganisation ska fungera till fullo. Om det blir vinterväder andra tider på året ska åtgärderna också fungera men vi ställer inte samma krav på åtgärdstider.