Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets förslag: börja evakuera inom en timme vid tågstopp i storstäder

I storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö föreslår Trafikverket att det får ta max en timme att påbörja evakuering av tågresenärer när det blir stopp i tågtrafiken.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att röjning och evakuering i samband med störningar i tågtrafiken ska gå snabbare. På stambanor och lokalbanor i övriga delar av landet är förslaget att det får ta max två timmar att påbörja evakuering av tågresenärer. När evakueringen är klar och resenärerna är i säkerhet påbörjas röjning av platsen vilket innebär att tåget forslas bort.

Bättre samarbeten vid nödsituationer

För att evakueringstiderna ska kunna bli kortare när det blir stopp i tågtrafiken krävs en tydligare branschgemensam arbetsprocess där Trafikverket tar en ledarroll.

– Den tid det tar för personal som felsöker att komma till platsen när det blir störningar behöver kortas ner, säger Johan Hedman, utredningsledare på Trafikverket. Det behövs även strategiskt placerade hjälplok på 15 platser i landet som kan forsla bort vagnar och lok när det blir stopp i trafiken.

Trafikverkets förslag ska leda till att de samhällsekonomiska följderna av stopp i tågtrafiken minskar genom att spåren snabbare kan öppnas för trafik igen.

Faktaruta

Evakuering: När tågresenärer måste lämna tåget vid stopp på en annan plats än vid en plattform.
Röjning: Åtgärder som röjer bort hinder för att spåren ska kunna trafikeras efter en störning.
Bärgning: Järnvägsföretagets vagnar och lok forslas bort från spåren när röjningen är klar.