Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

253 döda i trafiken 2017 lägsta antalet sedan 40-talet

Uthållighet och rätt insatser har gett starka resultat. Förra året hade vi i Sverige det lägsta antalet omkomna i vägtrafiken i modern tid. Men det är en tuff utmaning att nå etappmålet för Nollvisionen – högst 220 omkomna år 2020.

När Nollvisionen antogs för över 20 år sedan, omkom nästan 550 personer om året i trafikolyckor. Sedan dess har antalet sjunkit. Förra året omkom 253 personer i trafiken, vilket är det lägsta antalet i modern tid. Uthållighet och rätt insatser ger effekt. Exempel på framgångsfaktorer är ökad samstämmighet mellan hastighet och vägars utformning, omställning i stadsmiljö till oskyddade trafikanter och satsningar på säkerhetsutveckling inom fordonsindustrin. Vi har kommit en bit på vägen, men de blir ändå en tuff utmaning att nå etappmålet max 220 omkomna år 2020. Hastighetsefterlevnad är ett stort hinder för att nå målet. 15 liv per år kan räddas om vi sänker hastigheten med 1 km/tim.

Singelolyckor orsakar många dödsfall och är ofta alkohol- eller drogrelaterade

Av de totalt 253 som omkom under 2017 var det nästan 100 personer som omkom i singelolyckor med motorfordon. Majoriteten av de omkomna alkoholpåverkade personbilsförarna förolyckas i singelolyckor. 23 alkoholpåverkade personbilförare dog i singelolyckor 2017. Under året omkom också 39 motorcyklister - de flesta i samband med dålig regelefterlevnad. Bara en av fyra motorcyklister som omkommer använder fordonet rätt, det vill säga hade hjälm, var nykter, hade körkort och höll hastighetsgränsen.

Cirka 4 400 personer blev allvarligt skadade 2017

Cyklister och bilister står för cirka 80 procent av de 4 400 allvarligt skadade i trafiken. Nästan 80 procent av de allvarligt skadade cyklisterna skadades i en singelolycka. En förutsättning för att minska antalet allvarligt skadade är därför att förbättra säkerheten för cyklister och för dom som färdas i personbil.

Ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken – vi behöver göra mer för att rädda fler

Varje år mäter och analyserar Trafikverket trafiksäkerhetsläget tillsammans med Transportstyrelsen och VTI. Antalet omkomna och allvarligt skadade ligger i linje med etappmålet 220 till år 2020. Det finns dock flera viktiga områden som tyvärr inte har förbättrats i tillräckligt utsträckning.

  • för få förare följer hastighetsgränsen
  • andelen onyktra förare ökar
  • regelefterlevnad i mc-olyckor är för låg
  • för få cyklister har hjälm
  • andelen statliga vägar med mötesseparering ökar för långsamt

Läs mer i Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020