Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Digitala möten minskar myndigheters klimatpåverkan stort

Myndigheter som aktivt arbetar med digitala möten har minskat sina klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor med i genomsnitt 25 procent sedan 2011, vilket är tre gånger bättre än övriga myndigheter.

Det framgår av ny statistik från Trafikverket och Naturvårdsverket.

– Digitala möten bidrar till hållbar tillgänglighet. När andelen digitala möten ökar och blir en naturlig del i möteskulturen ser vi en trend i minskade utsläpp från tjänsteresor. Andra vinster vi ser är ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och minskade kostnader, säger Sven Hunhammar, miljödirektör, Trafikverket.

Tre gånger mindre klimatpåverkande utsläpp

Trafikverket leder en satsning för att öka andelen digitala myndighetsmöten, som ett led att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Satsningen har gett resultat. Mellan 2011 och 2017 har de myndigheter som aktivt jobbar för digitala möten minskat sina utsläpp tre gånger mer än övriga myndigheter, där motsvarande minskning var åtta procent per anställd.

– Digitala möten kan många gånger vara det bästa alternativet, men för det ska få effekt krävs också att organisationen förändrar sitt arbetssätt, framför allt när de samverkar med många olika parter, säger Ulf Pilerot, projektledare på Trafikverket.

80 myndigheter samverkar för mer resfria och digitala möten

Trafikverket stöttar idag cirka 80 myndigheter i deras arbete med att öka sin andel digitala möten i projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. I Trafikverkets underlag framgår att digitala möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Organisationens vilja och mognad att öka andelen digitala möten är lika viktig som att tekniken finns och fungerar.

Analysen om digitala myndighetsmöten ingår i myndigheters rapportering enligt miljöledningsförordningen till Naturvårdsverket, Miljöledning i staten.