Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svensk kraftsamling med geofencing för säkrare och smartare stadsmiljöer

Idag, den 29 maj, genomfördes en demonstration av geofencing-teknik i Stockholm.

Geofencing är en geografisk zon där uppkopplade fordons tillträde, hastighet och användning av drivmedel kan styras digitalt. Arbetet med geofencing är ett viktigt utvecklingssteg för att skapa ett uppkopplat transportsystem med digital infrastruktur och gemensamma gränssnitt.

– När städernas infrastruktur och fordonen digitaliseras skapas nya möjligheter, uppkopplade fordon kan göra transporter mer effektiva, trafiksäkerheten ökar och klimatpåverkan minskar. Geofencing kan också bidra till att städerna står bättre rustade mot våldshandlingar med fordon. Detta måste naturligtvis kombineras med hur städerna utformas, säger Maria Krafft, på Trafikverket.

2017 initierade regeringen ett projekt för att skapa säkrare och mer klimatsmarta städer med hjälp av geofencing-teknik. I samarbetsprojektet som leds av Trafikverket, deltar Göteborgs stad, Stockholms stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group.

Idag 29 maj demonstrerade samarbetsparterna geofencing i urban miljö i Stockholm. Lastbilar, bussar och personbilar ingick i demonstrationen där tekniken visades upp.Samarbetsparterna tar lärdom utifrån testerna, förbättrar och utvecklar för att på sikt kunna implementera lösningarna.

Regeringen ser digitalisering som ett av flera verktyg för att nå de transportpolitiska målen och skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikverket har även fått i uppdrag att inkludera geofencing i relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram.

Presskontakt och citat

Trafikverket

Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket maria.krafft@trafikverket.se Tel: 46 70 724 67 91 Trafikverkets Pressjour Tel: 0771 31 15 00.

Göteborgs stad

Mikael Ivari, utvecklingsledare Trafikkontoret Göteborgs Stad. E-post:mikael.ivari@trafikkontoret.goteborg.seMobil: 46 70 364 93 02.

– I Göteborg vill vi testa hur vår öppna data tillsammans med automatiserad teknik i fordon skulle kunna användas så att staden får bättre trafikflöden, ökad hastighetsefterlevnad, lägre trafikbuller och renare luft, säger Malin Andersson, på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Stockholms stad

Mattias Bengtsson Byström mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se Mobil: 46 76 122 96 26.

– Med hjälp av geofencing kan städerna skapa gröna zoner där fordon styrs digitalt och växlar över till eldrift i vissa områden. På gågator, runt skolor och sjukhus skulle det vara möjligt att få bilisterna att hålla skyltad hastighet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Volvo Group

Jan Strandhede E-post: jan.strandhede@volvo.com Tel: 46 31 323 37 15 Mobil: 46 76 55 337 15.

– Geofencing används redan idag, till exempel i våra bussar för att kunna anpassa hastigheten eller gå över till eldrift i ljud-och utsläppsfria zoner.  Tekniken kan försvåra våldshandlingar genom att hastigheten kan hållas nere i utvalda områden, men att använda fordon för denna typ av handlingar är en mycket större fråga som kommer kräva många fler åtgärder, säger Carl Johan Almqvist på Volvokoncernen.

Scania

Hans-Åke Danielsson hans-ake.danielsson@scania.com Tel: 46 8 553 856 62 Mobil: 46 70 346 88 11.

– Geofencing är en teknik som kan bidra till att effektivisera transportflöden och fordonsutnyttjande, vilket från ett hållbarhetsperspektiv innebär att även klimatbelastningen från transporterna minskar. Demonstrationerna idag har visat att tekniken gör det möjligt att en uppkopplad lastbil automatiskt kan begränsas i hastighet och ställas om till eldrift när den körs i en zon med särskilda buller- och utsläppskrav, säger Clara Walin, på Scania.

Veoneer

Cathrine Stjärnekull Cathrine.stjarnekull@veoneer.com, Mobil: 46 70 957 81 81.

– Geofencing är ett konkret steg i den riktningen mot smarta städer. De förarassistanssystem vi tar fram idag kompletterar förarens sinnen och vi räddar människoliv när trafikolyckornas minskar. I takt med att bilarna blir självkörande kommer tekniken i fordonen behöva kompletteras med geofencing i infrastrukturen. Då blir också trafikmiljön så säker att alla kan känna sig trygga, säger Ola Boström, på Veoneer.

Volvo Cars

Gun Bengtsson Gun.bengtsson@volvocars.com Mobil: 46 76 621 08 03.

– Vi är stolta över att vara en del av det här projektet. Att använda uppkopplade bilar på det här sättet innebär intressanta möjligheter inom säkerhet och hållbarhet, och nästa generation Volvobilar kan bidra till renare, säkrare och smartare städer, säger Anders Eugensson, på Volvo Cars.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.